Πρόσληψη εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ 2013 – 14

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

epas mathiteiasΣυμπληρωματική προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ μαθητείας του οαεδ για το σχολικό έτος 2013-2014

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2013-2014, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν από 31/10/2013 έως 07/11/2013 από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β725-5-2010)
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε με την 6097/391/30-05-2013 (ΦΕΚ 1346/Β703-06-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού, ενός και μόνο Νομού, επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2013-2014.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2013-2014 και θα αφορούν κάθε μία από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ.
Οι υποψήφιοι για κάθε ειδικότητα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για όποιες από τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ενός και μόνο Νομού, επιθυμούν.
Όλοι οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι, εφόσον διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους δικαιολογητικά προϋπηρεσίας που αποκτήθηκαν κατά την τελευταία 7ετία, από 31/10/2006 έως 31/10/2013.
Δικαιολογητικά Επαγγελματικής Εμπειρίας που αφορούν στην παραπάνω χρονική περίοδο και έχουν ήδη υποβληθεί σε παρελθόντα έτη, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Επίσης, όσοι υποψήφιοι ωρομίσθιοι υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2012-2013 και μοριοδοτήθηκαν, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα υπόλοιπα δικαιολογητικά διδακτικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. που αποκτήθηκαν από 16/06/2012 έως τις 31/10/2013 καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας για τις οποίες γίνεται η προκήρυξη υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για το Σχολικό Έτος 2013-2014.
Ο/Η υποψήφίος/α μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο σε μια ΕΠΑ.Σ.
1. Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων: Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.
2. Περ/κη Δ/νση Πελοποννήσου: Στην ΕΠΑ. Σ Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89 Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610¬966904-966908.
3. Περ/κη Δ/νση Θεσσαλίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560-1.
4. Περ/κη Δ/νση Μακεδονίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 694612
. Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα η με courier από τον/την υποψήφιο/α. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 6622/383/2010(ΦΕΚ 707/Β725-5-2010) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με την 6097/391/30-05-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (ΦΕΚ 1346/3-6-2013 τεύχος Β’) καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Α’ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
1) ΕΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας, Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210-54105, 22210¬54106) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ14-Ιατροί
2) ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά-Λευκωνιά, Τ.Κ. 82100, τηλ. 22710 – 29531, 22710-20065) ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, TEE Β’ Κύκλου Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α’ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση. Πτυχιούχοι TEE Α’ κύκλου, Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85 Κομμωτικής.
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1) ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 28167, 23310¬67225) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ14-Ιατροί.
2) ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3° χιλ. Φλώρινας- Νίκης, Τ.Κ. 53100, τηλ. 23850 – 24841, 23850-22357) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ13-Νομικών & Πολιτικών Επιστημών
Π ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1) ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 254766 ) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
Δ’ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1) ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο, Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610-966904, 2610¬966908) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ14-Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων.
2) ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τίρυνθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 – 28675, 27520-28654 ) ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, TEE Β’ Κύκλου Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α’, ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
3) ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (25ης Μαρτίου και Πελοπίδα, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710 – 233061) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ18 Τουριστικών Επιχειρήσεων
4) ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 – 69320, 27210¬69534) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1. Αίτηση Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται, υπόψη της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στις Δ/νσεις των Σχολείων που έχουν οριστεί από την προκήρυξη, για κάθε Περ/κή Δ/νση, με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ., η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που έχει οριστεί από την προκήρυξη και παρέχεται η δυνατότητα στον/στην υποψήφιο/α να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, του ιδίου Νομού.
Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη.
Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007, καθώς και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που έγουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων.
Οι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης Ιδιωτικού Έργου από το αρμόδιο
Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο και να την προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ που θα επιλεγούν για να διδάξουν, απαραίτητα, με την ανάληψη υπηρεσίας τους.
2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, ή δελτίου ανεργίας, όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.
4. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
5. Βασικός Τίτλος Σπουδών Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.
Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.
Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.ττ.). Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
6. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στο βασικό τίτλο σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.). Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να αξιολογηθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση αναγνώρισής του από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).
7. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α. Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
β. Με την κατοχή δεύτερου πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι. (κλάδοι ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15,ΠΕ16,ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40,ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων).
γ. Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
δ. Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τέτοιες βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, που θα πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
8. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Η Διδακτική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έγει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού. Η Διδακτική εμπειρία που μοριοδοτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί από 31/10/1998 έως τις 31/10/2013. Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία Β7θμιας εκπαίδευσης πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή. Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται: – Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διδασκαλίας. – Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για ανα¬πληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους. – Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
9. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.
Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.
Αναλυτικά:
α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, νια να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.
β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα β1) Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Οι βεβαιώσεις αυτές γίνονται αποδεκτές και λαμβάνονται υπόψη:
1) Για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ εφόσον συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.
2) Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις ασφαλιστικές εισφορές.
β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες
1 .Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή των εντύπων Ε1, και υποχρεωτικά των εντύπων Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν κατατεθεί έτσι ακριβώς στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος.
β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται παραπάνω συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.
Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
Η Επαγγελματική εμπειρία που μοριοδοτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί από TIC 31/10/2006 έωο TIC 31/102013.
• Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας από Νομαρχία (σε ισχύ) όπως: (ΠΕ14 Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-Κομμωτές) είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του, τουλάχιστον μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας, εφόσον επιλεγούν.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα ή ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.
• Στην αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει.
• Οι κατέχοντες β’ πτυχίο που επιθυμούν να αξιολογηθούν και σε άλλη ειδικότητα, θα υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα.
• Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
• Στην ειδικότητα ΤΕ01-Κομμωτικής η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος του υποψηφίου.
• Οι σχολικές μονάδες ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησης της.
• Η πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.
• Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι και μετά την πρόσληψή τους, μπορεί η Διοίκηση να διακόψει τη σύμβαση, οποτεδήποτε, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, εάν σε ειδικότητα του Σχολείου προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή, όσο αφορά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
• Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη αν και υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης, εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου ή εφόσον οι εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος, καλυφθούν από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.
• Εάν σε πρώτη ανάθεση προβλέπεται διδασκαλία από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΤΕ και ΔΕ, τότε για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, προηγείται ο κλάδος ΤΕ και εάν εξαντληθεί ο πίνακας των ΤΕ, τότε η πρόσληψη γίνεται από τον κλάδο ΔΕ.
• Σε περίπτωση εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων, για τους οποίους προβλέπεται διδασκαλία ίδιων μαθημάτων στην ίδια ανάθεση, τότε με γνώμονα την παροχή της συγκριτικά καλύτερης εκπαίδευσης προς όφελος του μαθητή, προτεραιότητα στην πρόσληψη ωρομισθίου, έχει ο εκπαιδευτικός ο οποίος κατέχει πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας που προκηρύσσεται.
• Προκειμένου να προσληφθεί εκπαιδευτικός ΠΕ ίδιας ειδικότητας, αλλά διαφορετικών κλάδων (π.χ. ΠΕ12 Ηλεκτρολόγοι και ΠΕ17 Ηλεκτρολόγοι), προτεραιότητα στην πρόσληψη έχει ο έχων μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
• Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β725-5-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με την 6097/391/30-05¬2013 (ΦΕΚ 1346/Β703-06-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το άρθρο 27 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3552/2007. Για την ένταξη στον πίνακα του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις που πιστοποιούν το δικαίωμα ένταξής τους στο Νόμο αυτό.
• Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου στον οποίο ανήκει ο/η υποψήφιος/α.
• Το διδακτικό ωράριο που ανατίθεται, στους υποψήφιους οι οποίοι κατά τη στιγμή της αίτησης τους είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα ή ασκούν Ελεύθερο Επάγγελμα, εφόσον προσληφθούν σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του διδακτικού ωραρίου το οποίο αντιστοιχεί σε πρωτοδιόριστο εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου.
• Εκ των προσλαμβανομένων το 30% κατ’ ελάχιστον θα είναι άνεργοι.
• Σε κάθε περίπτωση η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για να διδάξουν εργαστηριακά μαθήματα, γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός από αυτούς που θα διδάξουν το εργαστηριακό μάθημα, να είναι του κλάδου ΠΕ. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για τις ειδικότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί πτυχίο ΠΕ. Υπεύθυνη δήλωση.
Στον υποψήφιο χορηγείται μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει:
1) ότι είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας
2) ότι είναι ή δεν είναι συνταξιούχος
3) ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα
4) ότι δεν έχει απολυθεί πειθαρχικά από Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94
5) ότι δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και δεν έχει αξιολογηθεί από την Δ/νση εκπ/σης του Ο.Α.Ε.Δ. ως ακατάλληλος/η. Σε περίπτωση ανακρίβειας ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999.
Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής.
i) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α,
ο/ η οποίος/α:
– Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
– Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
– Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
– Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).
– Δεν έχει υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
– Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.
ii) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:
– Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α βαθμού.
– Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Α2 ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους, τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου. Δημιουργία Πινάκων Αξιολόγησης. Σε κάθε κλάδο και ειδικότητα δημιουργείται ειδικός πίνακας για τους υποψήφιους που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2190/94 και κατά τη διάρκεια των προσλήψεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού. Σε κάθε κλάδο και ειδικότητα καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες υποψηφίων: Ένας ανέργων , ένας εργαζομένων και ένας Δημόσιων Υπάλληλων, Συνταξιούχων, κ.λ.π.
1`. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕΤΕ
Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι TEE Β’ κύκλου και ισοτίμων.
– Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.
– Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.
– Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
– Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των πινάκων, που αφορούν τους ανέργους και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα προσλαμβάνονται από τον πίνακα υποψήφιων Δημόσιων Υπάλληλων , Συνταξιούχων, κ.λ.π., ως ανωτέρω, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.
2. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ
– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν. 1566/85.
– Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.
-Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου TEE Α’ κύκλου ή ισοτίμου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.
-Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία.
-Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
-Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των πινάκων, που αφορούν τους ανέργους και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα προσλαμβάνονται από τον πίνακα υποψήφιων Δημόσιων Υπάλληλων , Συνταξιούχων, κ.λ.π., ως ανωτέρω, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια. Αποτελέσματα και Ενστάσεις Η αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή αποστέλλει στον Διευθυντή κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της περιφέρειάς της, τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου.
Ο Διευθυντής κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την παραλαβή των πινάκων αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των πινάκων μέσα σε προθεσμία (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.
Η ένσταση υποβάλλεται ή αποστέλλεται, από τον/την υποψήφιο/α υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, η οποία ορίζεται με Απόφαση Διοικητή, ως εξής:
1. Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων: Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.
2. Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου: Στην ΕΠΑ. Σ Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89 Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610¬966904-966908.
3. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560-1.
4. Περ/κή Δ/νση Μακεδονίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 694612.
Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα, ή με courier από τον/την υποψήφιο/α.
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει:
Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου , την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος, τις ΕΠΑ.Σ για τις οποίες αιτήθηκε να αξιολογηθεί και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος) με την επιφύλαξη για τα στοιχεία που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.
Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των Δευτεροβάθμιων επιτροπών , παραδίδονται στους Διευθυντές των αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Μονάδων της περιφέρειάς τους και αναρτώνται εντός δύο (2) ημερών στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δεν θα φορολογηθούν αγροτικές αποθήκες με τον ΕΝΦΑ
Προηγούμενο άρθρο
Τι πιστεύουν οι νέοι για τις προσλήψεις στο δημόσιο
Μενού