4 θέσεις εργασίας προκηρύσσει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

admie_bΤην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών για τις υπηρεσιακές τις ανάγκες στον Νοµό Αττικής, και συγκεκριµένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και µόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαµβάνονται.

Την πλήρη προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, όπως και αιτήσεις θα μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην έδρα της Δ/νσης Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα (Σεπόλια) στο τηλέφωνο 210 5192802 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.admie.gr

Υποβολή Αιτήσεων: από την 05.11.2013 έως και 14.11.2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 θέσεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου
Προηγούμενο άρθρο
Απο σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες στην Αθήνα
Μενού