2 θέσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

lesvosΤο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου άσους Λέσβου, που εδρεύει στο Σίγρι Λέσβου για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου άσους νησίδας Νησιώπης».

Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Γεωλόγων
1 ΤΕ Συντηρητών Aρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, υπόψιν κας Κων/νας Μπεντάνα, (τηλ. επικοινωνίας: 22510- 47033).

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 μουσικοί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας
Προηγούμενο άρθρο
ΣΕΘ: Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις ιχθυοκαλλιέργειες
Μενού