5 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη Χίο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 40

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ/ΕΔΡΑ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΨΑΡΩΝ) που εδρεύει στην Νήσο ΧΙΟ.Συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

  • 2 θέσεις ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
  • 3 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43, Τ.Κ. 821 00 – ΧΙΟΣ, υπόψιν κας ΑΜΠΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22710- 44368) έως και 18/11/2013.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πτυχιούχοι φυσικής αγωγής από το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος
Προηγούμενο άρθρο
500 θέσεις εργασίας στην Νestle
Μενού