Θέση για δάσκαλο στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

imagesΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.».Η συνολική διάρκεια είναι για έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  • Μια θέση δασκάλου ΠΕ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Ε.Ι Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θες/νίκης, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, 61122, Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 99800, 23210 99820).

Περισσότερες πληροφορίες για την προκύρηξη θα βρείτε στον διαδικτυακό ιστότοπο της Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών http://kedis.gr/ ακολουθώντας τη διαδρομή : Νέα-Ανακοινώσεις -> Προκηρύξεις

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης στο Δήμο Ηρακλείου
Προηγούμενο άρθρο
20 ατόμα στη Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ανά την επικράτεια
Μενού