2 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου Φλώρινας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 30

αρχείο λήψης (1)Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της που εδρεύει στο Αμύνταιο Ν. Φλώρινας.Συγκεκριμένα τους εξής:

  • Μια θέση (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Μια θέση (1) ΔΕ Βοηθών Θερμοϋδραυλικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρηγορίου Νικολαϊδη 2 Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο, απευθύνοντάς την στη Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. υπόψιν κ. Θωμαΐδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2386023125).

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οριστικοί Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
Προηγούμενο άρθρο
Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Ηλιούπολης
Μενού