369 θέσεις εργασίας στην ΚΘ’ ΕΠΚΑ Φλώρινας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

arxaiologoi1Η ΚΘ’ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων της σωστικής ανασκαφής στις ζώνες Δ’ και Ε’ του οικισμού Ανάργυροι ΙΧ του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου του Λ.Κ.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε. Οι θέσεις είναι:

110 ΠΕ αρχαιολόγοι,
9 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (κατεύθυνση Α) Συντήρηση Λίθου, Κεραμικού, Μετάλλου, οστών, ψηφιδωτού,
6 ΔΕ Εργατοτεχνίτες και
244 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με
ειδίκευση στην Αρχαιολογία, πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ., άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων,
γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία
έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:
ΚΘ’ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού
Τ.Κ.8, 53100 Φλώρινα,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385028206
 εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων (από 25-11-2013 έως 29-11-2013).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
1450 θέσεις εργασίας μέσα στα Χριστούγεννα σε 3 μεγάλες εταιρείες
Προηγούμενο άρθρο
6 θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Σάμου
Μενού