10 θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 114

κατάλογοςΤο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δέκα συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακε­δονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» και κωδικό ΟΠΣ 304325.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : 06/12/2013

Μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα προσόντα και αναλυτικά τις θέσεις εδώ: signed-1

Μενού