Δείτε τι αλλάζει στην υποβολή δηλώσεων για τον ΦΠΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

FPAΝέες αλλαγές στο καθεστώς υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και απόδοσης του φόρου σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή από τον επόμενο μήνα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, λόγω της πλήρους αποσύνδεσης των δηλώσεων από την καταβολή του φόρου, προωθείται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι η δήλωση ΦΠΑ θα παραλαμβάνεται χωρίς να χρειάζεται να πληρωθεί το ποσό των 10 ευρώ, ενώ μελετάται και να επανέλθει η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στις 26 κάθε μήνα αντί της 20ής.

Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου θα μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις, ενώ με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα εάν το ποσό αυτό δεν καταβληθεί στις 20 του μήνα ή το μέρος αυτού που δεν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο (8,76%) από την 21η του μήνα. Όσον αφορά δε τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι:

* Ο οφειλόμενος φόρος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης.

* Η δήλωση παραλαμβάνεται ακόμη και αν δεν καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος.

* Επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος, ενώ για το ποσό που ενδεχομένως δεν καταβληθεί με την υποβολή της δήλωσης επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος από την ημερομηνία υποβολής μέχρι την καταβολή.

* Επιβάλλεται τόκος με βάση τους μήνες καθυστέρησης από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ο τόκος δεν υπολογίζεται κατά την υποβολή της δήλωσης, αλλά κατά το χρόνο καταβολής του φόρου στο Δημόσιο.

Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου, επιβάλλεται το πρόστιμο ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης το οποίο ανέρχεται σε 10% εάν το χρονικό διάστημα ξεπερνά τους 2 μήνες, 20% εάν είναι πάνω από 1 έτος και 30% εάν υπερβαίνει τα 2 έτη.

Εμπρόθεσμες τροποποιητικές

Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αρχική περιοδική δήλωση ΦΠΑ με λανθασμένα δεδομένα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, στην οποία θα εμφανίζονται τα ορθά στοιχεία της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης θα περιλαμβάνεται στον κωδικό 403 της περιοδικής δήλωσης.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι εάν με την τροποποιητική δήλωση μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μη οφειλόμενου ποσού, καθώς η τακτοποίηση της διαφοράς αυτής θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και των δύο δηλώσεων.

Αυτά γνωστοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, από το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων κατανόησης που έχουν προκύψει κατά την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Δεκέμβριος 2013 και 4ο τρίμηνο 2013).

Θα πρέπει, μάλιστα, να αναφερθεί ότι για την αποφυγή κυρώσεων μη εμπρόθεσμης καταβολής και δεδομένου ότι η επιχείρηση μπορεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό και σε οποιονδήποτε χρόνο επιλέξει, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλουν μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία (20.1.14) μόνο το πραγματικά οφειλόμενο ποσό.

Για οποιοδήποτε οφειλόμενο τελικά ποσό δεν καταβληθεί μέχρι την προθεσμία αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ κυρώσεις.

Οι υπόχρεοι βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, όταν αυτή υποβληθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την υποβολή της αρχικής, καθώς απαιτείται η εκ των προτέρων ένταξή της στο σύστημα TAXIS. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει ξανά προσπάθεια υποβολής της τροποποιητικής αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, από την 1η Ιανουαρίου 2014 κάθε δήλωση που υποβάλλεται οριστικοποιείται άμεσα κατά το χρόνο υποβολής της και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της από το σύστημα, όπως συνέβαινε μέχρι 31.12.13.

Οι δηλώσεις γίνονται αποδεκτές και χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο βεβαιώνεται και εκδίδεται ταυτότητα οφειλής για την εξόφλησή του.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Νεανική Επιχειρηματικότητα : Εκπαίδευση 50 νέων στην Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε τους πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα για 4.413 θέσεις για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ
Μενού