500 διορισµοί µονίµων υπαλλήλων σε υπουργεία – πως θα γίνουν οι κατατάξεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 91

praktikhΑπό τις λίστες των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ θα γίνουν 500 νέες προσλήψεις σε δύο υπουργεία. Πρόκειται για 300 θέσεις εφοριακών στο υπουργείο Οικονοµικών και 200 γραµµατείς στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

Το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης εξέδωσε εγκύκλιο πριν από λίγες µέρες µε την οποία επιτυγχάνεται η άµεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όµοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και χωρίς να χρειάζεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη σηµαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και την εξοικονόµηση πόρων.

Το ΑΣΕΠ θα καθορίσει τις θέσεις τοποθέτησης

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες θα γίνεται στο εξής µε απόφαση του ΑΣΕΠ µε βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων και επί πλειόνων πινάκων εκείνων που προηγούνται χρονικά και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και µετά τον έλεγχο των προσόντων τους.

Μόλις το υπουργείο ανάψει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι προσλήψεις, οι υποψήφιοι θα κληθούν από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόµενη σε αυτούς νέα θέση και οφείλουν να δηλώσουν µε γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση, αν αποδέχονται τη νέα θέση.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άµεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου έως οκτώ µήνες µέχρι τη δηµοσίευση της ατοµικής πράξης διορισµού.

Ειδική εξέταση των υποψηφίων

Στην εγκύκλιο έχει προβλεφθεί η δυνατότητα στους φορείς πρόσληψης να προχωρούν σε πραγµατοποίηση τεστ ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων προκειµένου να διακριβωθεί η ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα της εργασίας.

Το τεστ περιλαµβάνει:

α) πρακτική δοκιµασία ή/και
β) εξέταση των υποψηφίων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή/και
γ) ειδική γραπτή δοκιµασία µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Εξωτερικό για γιατρούς και νοσηλευτές
Προηγούμενο άρθρο
ΕΣΠΑ: Νέο Πρόγραμμα επιδότησης έως 50% σε σε γυναίκες επιχειρηματίες
Μενού