Θέσεις Εργασίας για την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 208

new-jobΓια τις ανάγκες της δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» ζητούνται άτομα για την διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη των έργων.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Σε περίπτωση νέας χρονικής παράτασης της Πράξης/Δράσης δύναται να παραταθούν αντίστοιχα και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου. Οι ειδικότητες είναι:

Εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αντικείμενο ενασχόλησης: α) Διδακτικό έργο με στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας και τη στήριξη των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δράσης των Κέντρων Στήριξης εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη (ΚΕΣΠΕΜ) για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία θα υλοποιηθεί το έργο, β) διδακτικό έργο σε μαθήματα ενηλίκων (ελληνικά σε γονείς) γ) διδακτικό έργο στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης.

Ο αριθμός των απασχολούμενων εκπαιδευτικών εκτιμάται σε κατ’ελάχιστο 160 άτομα και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Η αμοιβή ορίζεται σε max 22,00 €/ ώρα (ακαθάριστα)για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Για τους διορισμένους εκπαιδευτικούς ισχύουν τα όρια που προβλέπονται στην ΥΠΑΣYΔ 5109 ΦΕΚ 292/13-2-2013

Απαραίτητα προσόντα : 

1) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής ή/και Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Πτυχίο ΑΕΙ σχολών Φιλοσοφικής και Θετικών Επιστημών ή/και Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών με παιδαγωγική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)

Επόπτες ενισχυτικών δράσεων και παρεμβάσεων

Οι επόπτες ενισχυτικών δράσεων θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Παιδαγωγικών/Θετικών/Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών επιστημών και Φιλοσοφικών σχολών και να έχουν άμεση συνάφεια με την εκπαίδευση.

Ο αριθμός των απασχολούμενων συνεργατών εκτιμάται σε κατ’ελάχιστο 25 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων του έργου

Η αμοιβή ορίζεται σε ανώτατο 1350,00 € μικτά ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο ΑΕΙ παιδαγωγικών/θετικών επιστημών/Φιλοσοφικών σχολών ή/και Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών με παιδαγωγική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)

Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τις ενισχυτικές παρεμβάσεις

Αντικείμενο ενασχόλησης: Στήριξη-Εμψύχωση των νέων της μειονότητας και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου

Ο αριθμός των απασχολούμενων συνεργατών εκτιμάται σε κατ’ελάχιστο 20 άτομα

Η αμοιβή ορίζεται σε max 1200€ ακαθάριστα ανά μήνα ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα :

1) Απολυτήριο Λυκείου

Προσωπικό για διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη

Αντικείμενο ενασχόλησης: Διοικητική στήριξη και εφαρμογή των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν κυρίως στα γραφεία των Κέντρων Στήριξης εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Ο αριθμός των απασχολούμενων συνεργατών εκτιμάται σε κατ’ελάχιστο 25 άτομα και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Η αμοιβή ορίζεται σε ανώτερο 1.650 € μικτά / μήνα ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης και τα τυπικά προσόντα

Απαραίτητα προσόντα:

1) Απολυτήριο Λυκείου ή/και Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώση χειρισμού Η/Υ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)

Οδηγοί Κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Αντικείμενο ενασχόλησης: Οδηγοί των βαν τα οποία επισκέπτονται σχολεία σε απομακρυσμένους οικισμούς των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης καθημερινά και τα σαββατοκύριακα. Οι Οδηγοί λειτουργούν και ως κοινωνικοί διαμεσολαβητές με τη μειονότητα.

Ο αριθμός των απασχολούμενων συνεργατών εκτιμάται σε κατ’ελάχιστο 5 άτομα

Η αμοιβή ορίζεται σε 1.300,00 € μικτά / μήνα και ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

1) Κατοχή διπλώματος Β΄ Κατηγορίας σε ισχύ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας σχετική πρόταση την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι επιβεβαιώνει ή /και αποδεικνύει τα προσόντα και τις σπουδές τους στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα, Πρωτόκολλο ΕΛΚΕ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2014.

Πληροφορίες: κα Θάλεια Αθανασάτου τηλ. 210-3688508, 210-3688515.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Λειτουργία του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS τέλος Φεβρουαρίου
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα των Εργαστηρίων Ενεργοποίησης Ανέργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Μενού