Θέσεις Εργασίας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 224

idryma_neolaias_mathisisΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17-09-2013) , την Απόφαση 15037/15-01-2014 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1646/78/23-01-2014 απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΒΙΨΗ46ΨΖΣΠ-96Ο), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :30/01/2014 – 13/02/2014 (ώρα 15:00)

1.Ποιες ειδικότητες ζητούνται; 
Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί των ακόλουθων ειδικοτήτων: 
1.Φιλόλογοι(ΠΕ02)
2.Μαθηματικοί(ΠΕ03)
3.Φυσικοί (ΠΕ04.01), Χημικοί (ΠΕ04.02), Βιολόγοι (ΠΕ04.04), Γεωλόγοι (ΠΕ04.05)
4.Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10), Νομική(ΠΕ13), Οικονομολόγοι(ΠΕ09)
5.Πληροφορικής(ΠΕ19/20)
6.Μουσικής(ΠΕ16.01/16.02/ΤΕ16), Καλλιτεχνικών(ΠΕ08), Δραματικής Τέχνης (ΠΕ18.41), Θεάτρου(ΠΕ32)
7.Χημικοί Μηχανικοί(ΠΕ12.08), Γεωπόνοι(ΠΕ14.04), Δασολογίας(ΠΕ14.05), Φυσικοί –Ραδιοηλεκτρολόγοι (ΠΕ12.10)
2. Πόσο χρόνο θα εργαστώ; 
Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση για το 2013-14 καθώς και για το 2014-15 ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων.
3. Πόσες ώρες εργασίας θα εργάζομαι και τι σύμβαση θα υπογράψω; 
Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ ορίζονται οι δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως συνολικά. Η σύμβαση των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
4. Πόσα σχολεία μπορώ να δηλώσω και πόσα γνωστικά αντικείμενα; 
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία και μόνο Περιφέρεια και για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Η επιλογή περισσότερων της μίας Περιφέρειας ή περισσότερων του ενός γνωστικού αντικειμένου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών.
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας τα ΣΔΕ μίας και μόνο Περιφέρειας
Διαβάστε περισσότερα: Ζήτηση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.. Προϋποθέσεις, ειδικότητες, μοριοδότηση.
Η Αίτηση | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://sde.ideke.edu.gr

Δείτε εδώ αναλυτικά σε μορφή pdf

Μενού