Πάνω από 1000 Θέσεις Εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 157

arxaiologΠάνω από 1000 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων θα γίνουν, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.
Ήδη το υπουργείο Πολιτισμού έχει στείλει αίτημα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ώστε να εγκριθούν πάνω από 1000 προσλήψεις εποχικών που θα απασχοληθούν ως φύλακες σε μουσεία και αρχαιολογικούς.

Το κόστος των προσλήψεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Πολιτισμού θα είναι 30 εκατ ευρώ. Από το υπουργείο Πολιτισμού εξετάζεται και η περίπτωση κάποιες από τις θέσεις να καλυφθούν από την κινητικότητα ώστε να μειωθεί το δημοσιονομικό κόστος που θα προκληθεί, αλλά ο αριθμός θα είναι μικρός λόγω της μονιμότητας που θα έχουν αυτές οι προσλήψεις.

Οι προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τις εφορίες αρχαιοτήτων θα έχουν κριτήρια του ΑΣΕΠ και θα απαιτούν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας. Τα κύρια προσόντα θα είναι:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν . 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας .

2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας

Πηγή: aftodioikisi.gr

Μενού