ΝΕΡΙΤ – Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων υποψηφίων στην προκήρυξη 1Κ/2014

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

images (3)Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2014 του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 1/23.1.2014 & ΦΕΚ 2/24.1.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα εννέα (259) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.), Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) και Υποχρεωτικής (Υ.Ε.) Εκπαίδευσης στη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, να απευθύνονται:
– Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319100)
– Κατά τις ώρες 14:00 μέχρι 20:00, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124 και 131)

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας Υ.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184», το οποίο δύνανται να αναζητήσουν στα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 24η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. καθώς και της έντυπης αίτησης «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184» για την κατηγορία Υ.Ε., με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2014 Κατηγορία: Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη 1Κ/2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Από την Πέμπτη η καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
Προηγούμενο άρθρο
Ημερίδα για το θεσμό της Μαθητείας από τον ΟΑΕΔ
Μενού