Θέση Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων στη Χαλκίδα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 208

αρχείο λήψης (2)Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΠΚΕ/Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας, που εδρεύει στη Δροσιά του Δήμου Χαλκίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά  υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

402  Διεύθυνση Περιφέρειας  Κεντρικής Ελλάδας/  Περιφερειακή Αποθήκη  Χαλκίδας  Δροσιά  Δήμου Χαλκίδας  Ν. Ευβοίας
ΔΕ  Χειριστές  Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων  (Γερανός – Περονοφόρο Κλάρκ)  8 μήνες θέση 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Χαλκίδας, Δύο Δέντρα-Δοκός, Τ.Κ 34100 – Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίου Καρακατσάνη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 22210 90504).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 07/03/2014 έως 17/03/2014

ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr/

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας του νομού Χαλκιδικής ανακοίνωσε 23 θέσεις Υδρονομέων άρδευσης.
Προηγούμενο άρθρο
Συμβάσεις για 5 άτομα στην ΑΣΠΑΙΤΕ
Μενού