Θέση Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων στη Χαλκίδα

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (2)Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΠΚΕ/Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας, που εδρεύει στη Δροσιά του Δήμου Χαλκίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά  υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

402  Διεύθυνση Περιφέρειας  Κεντρικής Ελλάδας/  Περιφερειακή Αποθήκη  Χαλκίδας  Δροσιά  Δήμου Χαλκίδας  Ν. Ευβοίας
ΔΕ  Χειριστές  Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων  (Γερανός – Περονοφόρο Κλάρκ)  8 μήνες θέση 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Χαλκίδας, Δύο Δέντρα-Δοκός, Τ.Κ 34100 – Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίου Καρακατσάνη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 22210 90504).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 07/03/2014 έως 17/03/2014

ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr/

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *