Ευρωπαϊκή Ένωση: Διαγωνισμός για 137 διοικητικούς υπαλλήλους

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

europaiki-epitropi-komisionΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρ­τιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων.

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους οι υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στον βαθμό αυτό μπορούν να εκτε­λούν, υπό εποπτεία, τρία βασικά είδη καθηκόντων στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων: διαμόρφωση πολιτικών, παραγωγή έργου και διαχείριση πόρων.

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφά­σεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.

Τα κυριότερα καθήκοντά τους τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το θεσμικό όργανο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων και σχεδίων δράσης,
  • τη διαχείριση πόρων, ιδίως ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών,
  • την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων, μέσω γραπτών ή προφορικών εισηγήσεων,
  • την εκπόνηση εκθέσεων με αναλύσεις πολιτικής,
  • την εξωτερική επικοινωνία, καθώς και την υποβολή εκθέσεων και την εσωτερική επικοινωνία,
  • τις σχέσεις με τους συμμετέχοντες εξωτερικούς φορείς και με τα κράτη μέλη,
  • τον διϋπηρεσιακό και διοργανικό συντονισμό και διαβούλευση όσον αφορά τις πολιτικές,
  • τον συντονισμό των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται από τα κράτη μέλη, τα όργανα και άλλους συμμετέ­χοντες εξωτερικούς φορείς,
  • την κατάρτιση συμβάσεων, την προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής προσφορών και προκηρύξεων διαγωνι­σμών και τη συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης των διαδικασιών επιλογής των προσφορών και ανάθεσης των συμβάσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής. Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 15 Απριλίου 2014 στις 12 το μεση­μέρι, ώρα Βρυξελλών.

Δείτε περισσότερες  πληροφορίες για το διαγωνισμό εδώ

 

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΙΟΒΕ: 35.000 Νέες Θέσεις Εργασίας
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε τους πίνακες με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για σύνταξη από τα 50
Μενού