9 θέσεις στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

αρχείο λήψης (3)Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 7 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΟΜΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ – ΤΚ 18233, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Τμήμα Διοικητικό, υπόψιν κας Γεωργά ή κας Μιχαλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2104817094, 2104826474, 2104823436, 2104826680 εσωτ.3). Ώρες υποδοχής του κοινού από τις 9:00 έως και τις 15:00.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα στήριξης φοιτητών με δωρεάν εισιτήρια από την AEGEAN
Προηγούμενο άρθρο
Προσωπικό για το κατάστημα καφεστίασης “MIKEL” στη Δράμα
Μενού