3 προσλήψεις στη ΔΕΗ Λινοπεραμάτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 79

images (1)Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
  • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Συγκολλητών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.​ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δ​ΕΗ ΑΕ /ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤ1Ν – Τ.Θ.1420, ΤΚ: 711 10 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ, υπόψιν κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810- 376378).

Υποβολή Αιτήσεων από 22.03.2014 έως 31.03.2014

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: proson.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υποτροφία HELMEPA για μεταπτυχιακές σπουδές σε περιβαλλοντικές επιστήμες
Προηγούμενο άρθρο
279 Θέσεις Εργασίας για εφοριακούς στις Δ.Ο.Υ
Μενού