49 γιατροί, φαρμακοποιοί και νοσοκόμοι στην Ιρλανδία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 17

images-73Σαράντα εννέα ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, φαρμακοποιούς και νοσοκόμους θα προσλάβουν νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ιρλανδία και οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EURES. Τα προσόντα που απαιτούνται είναι, κατά κύριο λόγο, οι αντίστοιχοι με τις θέσεις τίτλοι σπουδών, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων.

Ενδεικτικά οι θέσεις που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

Θέση: Dental Nurse
Περιοχή: Δουβλίνο
Προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται και η γραμματειακή υποστήριξη.
Κωδ. θέσης: 842324
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: emma@smiles.ie

Θέση: Chiropodist
Περιοχή: Louth/Meath
Προσόντα: Προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία ως φαρμακοποιού, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, παροχή εκπαίδευσης δύο φορές την εβδομάδα, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 840522
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως τις 9 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: david-ring@hotmail.com

Θέση: Φαρμακοποιός
Περιοχή: Louth/Meath
Προσόντα: Πτυχίο φαρμακευτικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επικοινωνιακές δεξιότητες.
Κωδ. θέσης: 840052
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως τις 7 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: david-ring@hotmail.com

Θέση: Dental Nurse
Περιοχή: Ιρλανδία
Προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία στη χρήση εμφυτευμάτων, τη γενική οδοντιατρική και τη χρήση συστημάτων ακριβείας, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται και η γραμματειακή
ποστήριξη.
Κωδ. θέσης: 839929
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως τις 7 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@harcourtdentalclinic.ie

Θέση: Specialist Doctor Opthalmologist
Περιοχή: Ιρλανδία
Προσόντα: Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στην Οφθαλμολογία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στην Οφθαλμολογία, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 813123
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@bestpersonnel.ie

Θέση: Doctor, Neonatal Registrar
Περιοχή: Δουβλίνο
Προσόντα: Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Νεογνική Εγγραφή, άδεια άσκησης επαγγέλματος, προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 813334
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@bestpersonnel.ie.

Θέση: SHO in General Medicine (20 θέσεις)
Περιοχή: Ιρλανδία
Προσόντα: Πτυχίο Ιατρικής με εξειδίκευση στη Γενική Αναισθησία, εμπειρία στους τομείς της Γενικής Αναισθησίας, Μαιευτικής και Γυναικολογίας και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Περιλαμβάνονται καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης στο Τμήμα Αναισθησίας.
Κωδ. θέσης: 833614
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως τις 14 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: NCHD.Project@hse.ie

Θέση: Staff Nurse
Περιοχή: Mallow
Προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 817173
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως τις 12 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marion.maher@eflexes.com

Θέση: Nurse (20 θέσεις)
Περιοχή: Δουβλίνο
Προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 836474
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως την 1η Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amnch@cplhealthcare.com

Θέση: Nurse (δύο θέσεις)
Περιοχή: Δουβλίνο
Προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία σε ψυχικές ασθένειες, όπως κατάθλιψη, διπολισμός, αγχωτικές διαταραχές και ψυχώσεις, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 842756
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως τις 22 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@bestpersonnel.ie

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα του δικτύου EURES, https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=el&acro=job&catId=482&parentCategory=482

45 θέσεις σε Αναμορφωτήρια

Σαράντα πέντε υπαλλήλους Κοινωνικής Φροντίδας (Residential Social Care Workers) θα προσλάβουν τα Αναμορφωτήρια του Δουβλίνου στην Ιρλανδία για την κάλυψη πάγιων αναγκών τους. Τα Αναμορφωτήρια χρηματοδοτούνται από την Irish Youth Justice Service (IYJS), η οποία ανήκει στο υπουργείο Παιδείας και Νεολαίας και αποσκοπούν στην παροχή στους νεαρούς παραβάτες, οι οποίοι τελούν ή έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο, ενός ασφαλούς και σίγουρου περιβάλλοντος.

Το νέο προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο συναφές πτυχίο στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, της διδασκαλίας, της κοινωνικής εργασίας, της ψυχολογίας ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. Επίσης απαιτείται προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στην εργασία με νέους άνω των δώδεκα ετών, οι οποίοι παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά.

Ο κωδικός των θέσεων είναι 1429300, ενώ τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτά έως την 1η Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες http://www.dcya.gov.ie και 1429300_Final info booklet RSCW.pdf

Πηγή: ethnos.gr – Κατερίνα Κυρίτση , proson.gr

Μενού