Οδηγός στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 17

ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΩΡΑΟ Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (01) ατόμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του  Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας, ως εξής:

  • Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης. στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
14 προσλήψεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Προηγούμενο άρθρο
9 Μαΐου – Ημέρα της Ευρώπης
Μενού