23 προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

Κοινοποιήστε το άρθρο

ΝοσηλευτώνΤο ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία»  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 214, 238, 280 και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, συνολικά είκοσι τριών (23) θέσεων προσωπικού για τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Ένα (1) άτομο ΤΕ Νοσηλευτών
2. Ένα (1) άτομο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
3. Τέσσερα (4) άτομα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
4. Τρία (3) άτομα ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
5. Δύο (2) άτομα ΔΕ οδηγών
6. Έξι (6) άτομα ΥΕ Καθαριότητας Κτιρίων
7. Δύο (2) άτομα ΥΕ Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
8. Τέσσερα (4) άτομα ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (στους έχοντες τίτλους σπουδών)
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο του ΝΠΔΔ (Δ/νση: Πρεμετής, Χρυσούπολη, Γραφείο 147) από 09/05/14 έως 13/05/14, από 09:00π.μ έως 15:00μμ.

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *