Τεχνικοί συντήρησης αρχαιοτήτων στην 6η ΕΒΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

assetsΗ 6η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού «Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013″ έργου « Στερέωση – Ανάδειξη Παλαιάς Ι.Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση – Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής

  • ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών)

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Φιλοποίμενος 56, 261 10 Πάτρα, υπόψιν κας Χαρίτου Χριστίνα (τηλ. επικοινωνίας: 2610 276143, 2610 279330) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης της προκήρυξης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής «ΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot), του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΨΩΠΙΚΟΥ) και της 6ης Ε.Β.Α. (http://www.6eba.gr, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων Υπηρεσίας, την 29.05.2014 δηλαδή από 30.05.2014 έως και 05.06.2014.

ΠΗΓΗ: www.e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 θέσεις εργασίας στο ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας
Προηγούμενο άρθρο
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ειδικές τιμές για φοιτητές στη διαδρομή Αθήνα – Πάτρα
Μενού