8 προσλήψεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (6)Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, που εδρεύει στην Κέρκυρα  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 Ε Ημερήσιων Φυλάκων
  • 1 Ε Νυχτοφυλάκων
  • 1 ΥΕ Καθαριστών/στριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιά Ανάκτορα – 49 100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς τη στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης υπόψη κας Ματίνας Σακαρέλη ή κας Άννας Κοσκινά (τηλ. επικοινωνίας: 26610 30443).

Πηγή : e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *