4 θεσεις στο Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

images (24)Ο Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου – Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών – Τεμένους, που εδρεύει στο Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες καθαριότητας)
  • 1 ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄) (εκσκαφέα – φορτωτή)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος των Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών – Τεμένους, Πεζά, Τ.Κ. 70100, υπόψη κών Κασσωτάκη Ειρήνης και Κριτσωτάκη Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2813-401173, 2813-401164).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Παράταση αιτήσεων για το μητρώο αξιολογητών των προγραμμάτων σπουδών
Προηγούμενο άρθρο
Η προκήρυξη 1ΓΛ/2014 – αιτήσεις μέχρι 21 Ιουλίου
Μενού