Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βόλβης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 16

jodddd-300x201Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 2 μηνών), συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με χρονική περίοδο:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 Συντονιστές 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
2 Επιμελητές 2 Από 19-07-14 έως 08-08-14
3 Επιμελητές 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
4 Ειδικοί συνεργάτες- ψυχαγωγοί 3 Από 19-07-14 έως 10-09-14
5 Ειδικοί συνεργάτες χειροτεχνίας 3 Από 19-07-14 έως 10-09-14
6 Γυμναστές 3 Από 19-07-14 έως 08-08-14
7 Ομαδάρχες 14 Από 19-07-14 έως 08-08-14
8 Διαχειριστής 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
9 Βοηθός διαχειριστή 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
10 Αποθηκάριος 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
11 Γιατροί 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
12 Νοσοκόμοι 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
13 Μάγειροι 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
14 Βοηθός Μαγείρων 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
15 Οδηγός 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
16 Προς. Καθαριοτ. -Βοηθ. Εργασιών 9 Από 19-07-14 έως 10-09-14
17 Φύλακας 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
18 Ειδικός Τεχνίτης 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14
19 Ναυαγοσώστης 1 Από 19-07-14 έως 10-09-14

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Παιδικής Εξοχής Σταυρού (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ.) μέχρι και 15 Ιουλίου 2014 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού