Προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 79

tromaktiko-300x225Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 – Δήμος Τυρνάβου Τύρναβος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1
  • 102 – Δήμος Τυρνάβου Τύρναβος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3
  • 103 – Δήμος Τυρνάβου Τύρναβος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 8 μήνες 16

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Σ. Καράσσου, αριθμός 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού, κ. Γρηγοριάδου (τηλ. 2492350126, 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (& 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Ανακοίνωση του Δήμου.

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υποτροφίες στις ξενοδοχειακές σπουδές και τη μαγειρική τέχνη από το ΙΕΚ Etoile
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Μενού