“Εκπτώσεις” της τελευταίας στιγμής στον ΕΝΦΙΑ – Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων παίρνουν ανάσα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 196

authaireta-300x199Από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ξεκινούν οι πρώτες (μικρές ή και μεγαλύτερες) φοροελαφρύνσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών. Με τροπολογία-προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να διορθώσει υπερβολές και σφάλματα που είχαν εντοπιστεί από την κατάρτιση του νέου νόμου. Περιλαμβανει πάνω από μια ντουζίνα αλλαγές και βελτιώσεις στον νέο Ενιαίο Φόρο, “στο παραένα” κυριολεκτικά της έκδοσης και αποστολής των εκκαθαριστικών.

Επειδή όμως είναι η πρώτη φορά που θα φορολογηθούν με το νέο σύστημα όλα τα ακίνητα της χώρας, στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν πως θα διαπιστωθούν χιλιάδες λάθη στα Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια και ετοιμάζονται για να υποδεχτούν τις διορθωτικές δηλώσεις που θα υποβάλλουν μαζικά οι πολίτες ως τον Νοέμβριο φέτος, όταν θα τα ανακαλύψουν διαβάζοντας τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν στο email τους.

Ωστόσο το υπουργείο προνόησε ώστε όλες διορθώσεις που θα οδηγούν σε νέα εκκαθάριση με μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, να περνούν και να ελέγχονται κάθε μια ξεχωριστά από την εφορία.

Ελαφρύνσεις της τελευταίας στιγμής

Οι διορθώσεις και οι ελαφρύνσεις που επέρχονται στον ΕΝΦΙΑ είναι πάμπολλες, ειδικά για ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός αστικών κέντρων.

Ωφελημένοι βγαίνουν και πολλοί ιδιοκτήτες που θα πλήρωναν και συμπληρωματικό φόρο για μεγάλες περιουσίες άνω των 300.000 ευρώ.

Διορθώνονται όμως και πολλά «στραβά και παράδοξα», όπως να πληρώνουν φόρο και για … έκταση που δεν έχουν και δεν μπορούν να κτίσουν οι ιδιοκτήτες σε χωριουδάκια και οικισμούς προ του 1923.

Μετά τις αλλαγές στην «φόρμουλα» υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και την προσθήκη ειδικών συντελεστών που προσγειώνουν σε χαμηλότερα επίπεδα την επιβάρυνση, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πέφτουν στα «μαλακά». Οι φόροι που θα τους βγάλει το σύστημα είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με αυτούς που θα πλήρωναν αρχικά.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροπολογία είναι οι εξής:

1. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία για την τιμή ζώνης ή τον συντελεστή φορολόγησης κάποιων ακινήτων, λαμβάνεται υπόψην η χαμηλότερη και πιο ευνοϊκή για τον φορολογούμενο. Για παράδειγμα:

– σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται ένα ακίνητο το οποίο υπόκειται σε κύριο ή και σε συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., τότε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του θα λαμβάνονται υπόψη οι κατώτερες αντικειμενικές αξίες που υπάρχουν στην Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο.

– για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη τιμή.

– για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως Σ.Α.Ο θα λαμβάνεται τιμή 0,60.

– για οικόπεδα που η τιμή του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου θα λαμβάνεται υπόψη αυτός που είναι ευνοϊκότερος για τον φορολογούμενο, ανά περιοχή ή περίπτωση.

– για οικόπεδα που βρίσκονται σε 37 περιοχές της χώρας που από τους πίνακες τιμών για τον προσδιορισμό του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας, θα λαμβάνονται οι τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου που δίδονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε.

– για οικόπεδα σε οικοδομικά τετράγωνα που τέμνονται από μία ή περισσότερες οριογραμμές διαφορετικών Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου, θα λαμβάνεται υπόψη ως τιμή ΣΑΟ η ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο.

2. Καθορίζεται για ορισμένες άλλες κατηγορίες οικοπέδων ευνοϊκότερο σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών προκειμένου να υπολογιστεί ο βασικός φόρος του ΕΝΦΙΑ. Σε περιπτώσεις οικοπέδων όπου δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισμού της τιμής του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου τότε, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ, ο Σ.Α.Ο. θα υπολογίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

– για οικόπεδα σε περιοχές με όρους δόμησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτμησής τους σε μικρότερα άρτια οικόπεδα, ο Σ.Α.Ο. θα προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και σύμφωνα με τις τιμές των περιπτώσεων «κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή «κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα» του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, κατά περίπτωση.

3. Μειώνεται σημαντικά επίσης, κατά 10% έως και 90%, η φορολογητέα αξία που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ( με βάση τιμές εκκίνησης για τα κτίσματα και συγκριτικά στοιχεία για τα οικόπεδα).

Πώς θα γίνονται οι διορθώσεις

Επειδή για πρώτη φορά φορολογούνται και ακίνητα που είχαν δηλωθεί μεν στο Ε9 τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτά έμεναν αφορολόγητα (πχ αγροτεμάχια) αναμένεται ότι φέτος θα διαπιστωθούν αναδρομικά πολλά λάθη όταν εκδοθούν τα εκκαθαριστικά.

Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απεικόνιση της περιουσιακής τους κατάστασης. Ως προθεσμία υποβολής των νέων αυτών τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2014.

Επιπλέον όμως, κατά την υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων Ε9, πρέπει να συμπληρωθούν και στοιχεία που τυχόν δεν είχαν συμπληρωθεί ως πληροφορίες από προηγούμενα Ε9 και έτσι δεν μπορούσαν να υπολογιστεί για αυτά ο φόρος, όπως για παράδειγμα ο χρόνος ανέγερσης μιας οικοδομής.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα!

Αν από την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων προκύπτει νέα εκκαθάριση και μείωση του οφειλόμενου φόρου κατά 300 ευρώ και άνω, ο φορολογούμενος θα καλείται για έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθεί κατάχρηση της δυνατότητας αλλαγών στην αρχική δήλωση.

Φέτος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν θα ταχυδρομήσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν ηλεκτρονικά και θα αναρτηθούν στον λογαριασμό των φορολογούμενων στο Taxisnet, ενώ παράλληλα η ΓΓΔΕ θα αποστείλει e-mail στους ιδιοκτήτες ακίνητων με το οποίο θα τους ενημερώνει για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Από τον νέο φόρο η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα 2,65 δισ. ευρώ. Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5% είτε σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα έπρεπε να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των εκκαθαριστικών υπάρχουν και εισηγήσεις για παράταση της πληρωμής της πρώτης δόσης κατά ένα μήνα, στο τέλος του Αυγούστου.

 

Πηγή: thestival.gr via  protothema.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Προηγούμενο άρθρο
Αιτήσεις για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Μενού