Συνεργάτη για τα εκπαιδευτικά προγράμματά του αναζητά το Τελλόγλειο Ίδρυμα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28

αρχείο λήψης (6)Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργάτη για να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των εκθέσεων που θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του το χρονικό διάστημα: Σεπτέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015.

Αναγκαίο τυπικό προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου ΠΕ Θεατρολογίας ή ΠΕ ΑΣΚΤ ή ΠΕ Ιστορικού-Αρχαιολογικού ή ΠΕ Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές. Η εμπειρία στο πεδίο, η γνώση ξένων γλωσσών, η εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα συνεκτιμώνται.

Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους, επικυρωμένους, τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ) και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.).

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβάλλονται από 21 Ιουλίου μέχρι και 12 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 10:00 έως 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (αρμόδια κα Δόμνα Παραφέστα), στην οδό Αγίου Δημητρίου 159Α, 546 36 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, τηλ.: 2310-991610. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα (www.teloglion.gr) του Ιδρύματος.

Αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του και δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακαλείται ελεύθερα και η διαδικασία που θα αρχίσει διακόπτεται οποτεδήποτε.

 

Πηγή: thestival.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Τεμπών την Κυριακή
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού
Μενού