Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobs_picΟ Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήμου Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

5 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (ταφές – εκταφές, καθαριότητα )

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: #ήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στη #/νση #ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου #υναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού #ικαίου Προσωπικού, υπόψιν κας Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023865, 862, 870).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *