4 θέσεις εργασίας στη Σάμο

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-search-300x199Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των προγραµµάτων Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, ΟΣ∆Ε και Τεχνητής Σπερµατέγχυσης της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, που εδρεύει στη Σάµο και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Σάµος ΠΕ Κτηνιάτρων – 8 µήνες – 1 άτομο
  • 102 ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Σάµος ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής – 8 µήνες – 3 άτομα

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά:
Για τις θέσεις µε κωδικό 101 και 102
(1) Προηγούνται οι δηµότες του δήµου της νήσου Σάµου (Α΄ βαθµός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δηµότες των άλλων δήµων του νοµού Σάµου (Β’ βαθµός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Γ’ βαθµός εντοπιότητας)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Μυροφόρας Μιχαηλίδου (τηλ. επικοινωνίας:  22733/50421)

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *