Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Κοινοποιήστε το άρθρο

newego_LARGE_t_1101_54038560Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει: 

  • μία(1) θέση ΠΕ Ιατρού ψυχίατρου στην Αθήνα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ – ΑΤΤ)

Ο ψυχίατρος θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης ,από την πρόσληψη έως 21.7.2015, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης της προαναφερομένης πράξης. Το ΚΕΘΕΑ και κατ’ επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο δεν δεσμεύονται κατ’ ουδένα τρόπο για τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της.

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Ψυχιατρική, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Επαγγελματική εμπειρία, Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις, Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Καλή γνώση MS Office.

  • μία(1) θέση ΠΕ Ιατρού παιδοψυχίατρου στην Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης: ΠΑΙΨ – ΘΕΣ)

Ο παιδοψυχίατρος θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης ,από την πρόσληψη έως 21.7.2015, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης της προαναφερομένης πράξης. Το ΚΕΘΕΑ και κατ’ επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο δεν δεσμεύονται κατ’ ουδένα τρόπο για τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της.

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Παιδοψυχιατρική, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Επαγγελματική εμπειρία στη ψυχιατρική εφήβων, Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις, Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Καλή γνώση MS Office.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 21.10.2014. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει :

α) βιογραφικό σημείωμα και

β)οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι και όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν δεν είναι πλήρης. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πριν από τις 11.10.2014 ή που θα υποβληθούν μετά τις 22.10.2014 δεν θα ληφθούν υπόψη.

Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *