Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (9)Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραµµα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 2014 – 2015, σε συνεργασία µε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (µε ασφάλιση ΙΚΑ) και µε ωρομίσθια αποζημίωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής

2.
Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

3.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.

4.
Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα..

5.
Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία

10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Όπου απαιτείται).

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στον ΦΟ.ΚΟΙ.Π.Α., Δ/νση: Βύρωνος 67 & Σωκράτους, κα Γεωργάρα Πολυξένη τηλ. 2721020257, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, από την Δευτέρα 8/12/14 και για δέκα (10) ημέρες, έως την Τετάρτη 17/12/2014.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *