Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πύλης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Post_A_JobΟ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 Χειριστές μηχανήματος έργου ΔΕ Ισοπεδωτής Γαιών (Ομάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄)
  • 2 ΔΕ χειριστών Μ.Ε. (Jcb)
  • 2 Εργάτες καθαριότητας ΥΕ
  • 2 Εργάτες Γενικών καθηκόντων ΥΕ
  • 1 Ηλεκτρολόγοι ΔΕ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύλης, Ηρώων 10940-1, Τ.Κ. 42032 Πύλη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Ευθυμίας Ντινοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2434350128 και 2431352128).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *