Θέσεις Εργασίας εποχικών στη ΔΕΗ Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (11)Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια), που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ )
  • 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)
  • 1ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗ /ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ/Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 10681-Αθήνα, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο : κ. Χατζητόλια Αικατερίνη, τηλ. επικοινωνίας : 210-3895514.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Υποβολή Αιτήσεων από 12.01.2015 έως και 21.01.2015

Α. Χατζητόλια  Τηλ. 2103895514
Κεντρική Υπηρεσία : ΔΕΗ/ΔΥΑΕ, Αραχώβης 32, 106 81 Αθήνα

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *