Θέσεις Εργασίας στα Starbucks Αττικής

Κοινοποιήστε το άρθρο

starbucks-cover-photoΤα καταστήματα starbucks στην Αττική πραγματοποιούν προσλήψεις στις παρακάτω ειδικότητες:

 • Store Manager (SM-ATH)
 • Shift Supervisor (SSV-ATH)
 • Barista (B-ATH)

Store Manager

Περιγραφή Θέσης

Η θέση αυτή συμβάλει στην επιτυχία της Starbucks με το να διοικεί και να κατευθύνει τα μέλη του καταστήματος στη δημιουργία και διατήρηση της «Εμπειρίας Starbucks» για πελάτες και partners. Ο Διευθυντής διατηρεί την διακριτική εποπτεία του καταστήματος, αλλά και την λειτουργική του αρτιότητα. Επιπλέον, έχει την ευθύνη αποτελεσματικής καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των μελών της ομάδας του. Η θέση αυτή απαιτεί κριτική σκέψη και καινοτομική προσέγγιση, καθώς και πιστή παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εταιρίας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Store Manager περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Λειτουργεί με τη λογική «ο πελάτης έχει προτεραιότητα» και εκπαιδεύει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ώστε να παρέχεται στους πελάτες εξαιρετική εξυπηρέτηση.
 • Αναπτύσσει σχέσεις με την τοπική κοινωνία και συμμετέχει στις τοπικές εκδηλώσεις.
 • Οργανώνει, αναγνωρίζει, επικοινωνεί και αναθέτει εργασίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ροή της λειτουργίας.
 • Χειρίζεται με αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια τα θέματα που προκύπτουν και διασφαλίζει ότι ακολουθούνται οι εταιρικές αρχές και φιλοσοφία.
 • Εφαρμόζει τα εταιρικά προγράμματα και αναπτύσσει στρατηγικά πλάνα προς επίτευξή τους. Εμπνέει και εμπλέκει τους partners του στην επίτευξη των στόχων του καταστήματος.
 • Αναλύει οικονομικές αναφορές και στοιχεία σε καθημερινή και μηνιαία βάση και προσαρμόζει ανάλογα τους τρόπους επίτευξης της κερδοφορίας του καταστήματος.
 • Παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση. Ελέγχει και επαναπροσδιορίζει την υιοθέτηση λύσεων και εφαρμογών με στόχο την ομαλή λειτουργία και επιτυχημένη πορελια του καταστήματος. Μετράει και αξιολογεί τα αποτελέσματα.
 • Ελέγχει και επιβλέπει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, αναλύει κόστη, προβλέπει και διεξάγει συνεντεύξεις για πρόσληψη ατόμων στο κατάστημά του.
 • Δημιουργεί πλάνα εξέλιξης και ανάπτυξης των μελών της ομάδας του. Παρέχει feedback.
 • Επιβραβεύει και αναγνωρίζει τα μέλη της ομάδας του.
 • Επιβεβαιώνει ότι οι partners του τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες και κανονισμούς ασφαλείας.
 • Αναπτύσσει αρμονικές σχέσεις με τους partners του ανταποκρινόμενος στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός.
 • Εφαρμόζει τα Star Skills και ενεργεί ως Role Model για την ομάδα του.

Προϋπηρεσία

 • 4 έτη αντίστοιχης προϋπηρεσίας, 3 εκ των οποίων σε θέση ευθύνης ομάδας
 • 2 έτη εμπειρίας σε ανάλυση οικονομικών αναφορών και στοιχείων
 • Πτυχίο στα οικονομικά, τουριστικά ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Επιθυμητή η γνώση Automated Labor Scheduling, Monthly Status Report, Quarterly Business Review, Cash Management και Inventory Management.

Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

 • Ικανότητα χειρισμού και διοίκησης ομάδας
 • Δυνατότητες επίβλεψης εργασίας ομάδας
 • Γνώσεις σε πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνώσεις λειτουργίας καταστήματος λιανικής. Αποτελεσματική εφαρμογή τους.
 • Άριστες επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες.
 • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εξεύρεση άμεσων λύσεων.
 • Δεξιότητες χειρισμού πολλαπλών καταστάσεων ταυτόχρονα.
 • Δεξιότητα προσαρμογής σε γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 • Πελατοκεντρική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
 • Ικανότητα να μαθαίνει γρήγορα και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις.
 • Ικανότητα να αναπτύσσει και να διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τους partners.
 • Ικανότητα να χειρίζεται αποτελεσματικά εμπιστευτικές πληροφορίες.

Shift Supervisor

Περιγραφή Θέσης

Η θέση αυτή συμβάλει στην επιτυχία της Starbucks με το να βοηθάει στη σωστή διεκπεραίωση της βάρδιας. Ο υποψήφιος αναθέτει αρμοδιότητες και ρόλους στα μέλη της ομάδας του προκειμένου να παρέχεται στους πελάτες η «Εμπειρία Starbucks». O υποψήφιος θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εταιρείας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Shift Supervisor περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Καλωσορίζει και κτίζει σχέσεις με κάθε πελάτη
 • Δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες με το να παρέχει ο ίδιος και τα άτομα υπό την ευθύνη του εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες υιοθετώντας την άποψη “ο πελάτης έχει προτεραιότητα”
 • Διατηρεί καθαρό και άνετο το χώρο του καταστήματος. Κανονίζει και συμμετέχει στις καθαριότητες του καταστήματος
 • Ακολουθεί και διασφαλίζει ότι τηρούνται πιστά οι λειτουργικές διαδικασίες και οι κανονισμοί ασφαλείας, αναπλήρωσης και αποθήκευσης των προϊόντων
 • Εφαρμόζει την πολιτική ανοίγματος και κλεισίματος των ταμείων
 • Σχεδιάζει και διεξάγει δειγματισμό προϊόντων
 • Συνεισφέρει ενεργά στην κερδοφορία του καταστήματος
 • Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος επιλύνοντας οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί ή κατευνάζοντας τις ανησυχίες των baristas
 • Επιβεβαιώνει ότι τηρούνται τα ωράρια και οι χρόνοι ανάπαυσης του κάθε partner
 • Παρέχει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον παρέχοντας ανατροφοδότηση στα μέλη της ομάδας του και προσπαθώντας να βελτιώσει τις γνώσεις τους και την απόδοσή τους
 • Εκπαιδεύει τα νέα μέλη της ομάδας
 • Επιβραβεύει και αναγνωρίζει την προσπάθεια και το αποτέλεσμα της εργασίας των baristas
 • Ενημερώνει τον Διευθυντή του καταστήματος για την βάρδια του
 • Εφαρμόζει τα Star Skills και ενεργεί ως Role Model για την ομάδα του
 • Ενεργεί με ήθος και ειλικρίνεια
 • Είναι συνεπής στο πρόγραμμα εργασίας του

Προϋπηρεσία

 • 1 έτος προϋπηρεσίας στο χώρο της εξυπηρέτησης του πελάτη ή σε συναφή με το αντικείμενο χώρους (εστιατόρια, μπαρ κλπ)

Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

 • Γνώσεις λειτουργίας καταστήματος λιανικής
 • Δυνατότητα παρουσίασης ιδεών (προφορικά)
 • Ικανότητα να διαχειρίζεται και να κατευθύνει τα μέλη μιας ομάδας
 • Ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να ακολουθεί γραπτές και προφορικές οδηγίες
 • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα να μαθαίνει γρήγορα και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις
 • Ικανότητα να αναπτύσσει και να διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τους partners
 • Ομαδικό Πνεύμα

Barista

Περιγραφή Θέσης

Η θέση αυτή συμβάλει στην επιτυχία της Starbucks με το να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες μας, να προσφέρει ποιοτικά ροφήματα και προϊόντα και να διατηρεί καθαρό τον χώρο του καταστήματος. Ο υποψήφιος θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εταιρίας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του barista συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 •  Καλωσορίζει και κτίζει σχέσεις με κάθε πελάτη.
 •    Δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες με το να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες υιοθετώντας την άποψη «ο πελάτης έχει προτεραιότητα».
 •    Παρέχει ποιοτικά ροφήματα και συνοδευτικά (γλυκά, σαλάτες, σάντουιτς)
 •    Διατηρεί καθαρό και άνετο το χώρο του καταστήματος. Συμμετέχει στις καθαριότητες του καταστήματος.
 •    Ακολουθεί τις λειτουργικές διαδικασίες και κανονισμούς ασφαλείας, αναπλήρωσης και αποθήκευσης των προϊόντων.
 •    Συμμετέχει στο δειγματισμό των προϊόντων
 •    Συνεισφέρει στην κερδοφορία του καταστήματος
 •    Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος
 •    Διατηρεί την ευθύνη εκπαίδευσης και εμπλουτισμού των γνώσεων του barista προτρέποντάς τον να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εταιρείας.
 •    Εφαρμόζει τα Star Skills
 •    Προωθεί τις αξίες και τη Δήλωση Αποστολής της Starbucks
 •    Ενεργεί με ήθος και ειλικρίνεια
 •    Είναι συνεπής στο πρόγραμμα εργασίας του (ωράρια, διαλείμματα κλπ).

Προϋπηρεσία

 •    Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εμπειρία

Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

 •    Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 •    Ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να ακολουθεί γραπτές και προφορικές οδηγίες
 •    Ικανότητα να μαθαίνει γρήγορα
 •    Ικανότητα να αναπτύσσει και να διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τους partners
 •    Ομαδικό πνεύμα

Σαν μέλος της ομάδας, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναπτύξετε τις ικανότητες και δεξιότητές σας, να εξελίξετε την καριέρα σας, να θέσετε και να επιτύχετε τους στόχους σας. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να εντρυφήσετε στην ποιοτική εξυπηρέτηση και να προσφέρετε ενεργά στην κοινωνία μας. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@starbucks.com.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *