Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων.

Κοινοποιήστε το άρθρο

neoi222Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 2349/01-09-14 τ. Β) µε θέµα «Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων» καθορίστηκανί είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάµηνο.

Μεταξύ των οποίων:

14 σπουδαστές στην Κεντρική Υπηρεσία, µε δυνατότητα συµµετοχής ειδικοτήτων συναφών µε το αντικείµενο των υπηρεσιών του Ταµείου και ειδικότερα οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προέρχονται από:

10 σπουδαστές/ριες από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής

3 σπουδαστές/ριες από το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής (2 µε κατεύθυνση «Μηχανικοί Λογισµικού» και 1 µε κατεύθυνση «Μηχανικοί ∆ικτύων») και

1 σπουδαστής/ρια από το Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Τοµέα Ενεργειακής Μηχανολογίας ή Τοµέα Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας)

2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Πειραιά, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.

2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Θεσσαλονίκης, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.

2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Πάτρας, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.

Σηµειώνεται ότι, για την υποβολή των αιτήσεων σπουδαστών ΤΕΙ στις προαναφερόµενες ειδικότητες τάσσεται προθεσµία 10 ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταµείου.

Μετά την πάροδο της προαναφερόµενης προθεσµίας και εφόσον υποβληθεί στο Ταµείο αριθµός αιτήσεων σπουδαστών στις εν λόγω ειδικότητες µικρότερος εκείνου των θέσεων που έχουν καθορισθεί, το Τ.Π. και ∆ανείων δύναται, κατά την ελευθέρα κρίση του, σε συνεννόηση µε το σχετικό Τ.Ε.Ι, να αποδέχεται, αιτήσεις σπουδαστών και έτερων ειδικοτήτων, που κρίνονται συναφείς µε τα ευρύτερα αντικείµενα του Οργανισµού.

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πηγή: epixeiro.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *