Θέσεις Εργασίας στο ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

biznetworkingΟ ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3 θέσεων εξωτερικών συνεργαστών με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/11/2015 για τις ανάγκες υποστήριξης του έργου με τίτλο: “Streams -2- Suppress- Fires – Utilizing Stream Waters in the Suppression of the Forest Fires with the Help of New Technologies” του προγράμματος “Black Sea Basin 2007-2013”.

Ειδικότερα:
Θέση Νο1: Υπεύθυνος επικοινωνίας
Απαιτούμενα προσόντα
– Πτυχίο θετικών επιστημών ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
– Τουλάχιστον 7 επαγγελματική προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προετοιμασία, υλοποίηση και τεχνική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Τεχνική παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με υλοποίηση στην αλλοδαπή θα συνεκτιμηθεί

Θέση Νο2: Οικοφυσιολόγος
Απαιτούμενα προσόντα
– Πτυχίο της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής
– Διδακτορικό Δίπλωμα Δασολογία ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής με ειδίκευση στην Οικοφυσιολογία
– Άριστη γνώση αγγλικών
– Τουλάχιστον 10 εργασίες σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με αντικείμενο την Οικοφυσιολογία και κάποιες εργασίες να έχουν έμφαση στις παρόχθιες περιοχές ή/και την επιφανειακή διάβρωση
– Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού
– Τουλάχιστον 7 συμμετοχή σε ανταγωνιστικά Διεθνή και Ελληνικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα, συναφούς περιεχομένου με την υπό Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέση

Θέση Νο3: Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτυακής πύλης/λογισμικού διαχείρισης έργου και ανάπτυξης λογισμικού
Απαιτούμενα προσόντα
– Πτυχίο της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Πληροφορικής
– Διδακτορικό Δίπλωμα της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με ειδίκευση στα Συστήματα Λήψεως Αποφάσεων για την Προστασία των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος
– Άριστη γνώση Αγλλικών
– Τουλάχιστον (12) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
– Εργασιακή εμπειρία σε ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίων, διαδικτυακών βάσεων δεδομένων και προγραμματισμού με χρήση ΡΗΡ, MySQL, C#, Javascript
– Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2510-462125

Σχετικός σύνδεσμος:
http://ee.teikav.edu.gr

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *