Δείτε την Τροπολογία της Παράτασης “Βοήθεια στο Σπίτι” και “Αντιμετώπιση της Φτώχειας”

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergotherapia_dialeji_epikoniaΈτοιμη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την παράταση του Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι 31.12.2016 και το έργο των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας μέχρι 30.6.2016. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τροπολογία που είχε προαναγγείλει η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Θεανώ Φωτίου κατά τη συνάντηση της με εργαζόμενους στο Πρόγραμμα πριν από δυόμιση εβδομάδες,  κατατέθηκε στο ν/σ «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ωστόσο δεν ψηφίσθηκε καθώς ήταν εκπρόθεσμος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τροπολογία θα επανακατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» του υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει κατατεθεί από τις 25 Νοεμβρίου στη Βουλή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 1. Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η διασφάλιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», η πλήρης κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, που προέκυψαν από νομοτεχνικές παραλείψεις της τροποποιηθείσας διάταξης, και η απρόσκοπτη και ουσιαστική υλοποίηση του ως άνω προγράμματος έως 31.12.2015. Η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και κοινωνικώς ευάλωτες ομάδες αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μία περίοδο ιδιαιτέρως δυσχερούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η εξασφάλιση της παροχής αυτής συνιστά συνταγματική υποχρέωση του Κράτους.
 2. Υλοποιούμενο σήμερα από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και, ειδικότερα, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή αρωγή. Ωφελούμενοι του ως άνω προγράμματος είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ανασφάλιστων ηλικιωμένων και αναπήρων. Παρέχονται υπηρεσίες α) σε δικαιούχους του «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» συνταξιούχους όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και β) σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, ηλικιωμένους ανασφάλιστους και ΑμεΑ, οικονομικώς αδύνατους πολίτες, που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα».

Επιδιωκόμενοι σκοποί της προτεινόμενης ρύθμισης, υπό το πρίσμα της διάταξης του 21 του Συντάγματος περί κρατικής υποχρέωσης λήψης θετικών μέτρων για την προστασία του γήρατος και της αναπηρίας, είναι η αναγκαία χρονική παράταση αφενός του ως άνω προγράμματος για ένα ακόμη έτος και αφετέρου των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου εξειδικευμένου προσωπικού έως 31-12-2016 για την παροχή των συναφών υπηρεσιών, καθώς και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ακώλυτης χρηματοδότησης των υφιστάμενων δομών κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα.

 1. Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (εφεξής Δομές Φτώχειας) επιτελούν έργο κοινωφελούς χαρακτήρα συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην ανακούφιση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ως έργο, οι Δομές Φτώχειας είχαν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με σκοπό τη χρηματοδότηση λειτουργίας πλέγματος κοινωνικών δομών σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της παρούσας ρύθμισης συνίστανται στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των Δομών Φτώχειας και στην απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού – ιδιαίτερα σε άστεγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας – η οποία κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα κατά την τρέχουσα περίοδο όξυνσης των κοινωνικών αναγκών λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Προτείνεται με την παρούσα η χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας από εθνικούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους έως τις 30-06-2016.

 1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασαφηνίζεται το ζήτημα της μισθοδοσίας υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου τομέα, που αναλαμβάνουν καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ενός εκ των δώδεκα Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (εφεξής ΚΚΠ). Παρέχεται στον οριζόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το δικαίωμα επιλογής μεταξύ του συνόλου των αποδοχών της οργανικής του θέσης και του συνόλου των αποδοχών των Προέδρων των ΚΚΠ, όπως διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 2/94871/ΔΕΠ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 829/24.12.2014).
 2. Επιδιωκόμενος σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η διασαφήνιση και εξασφάλιση των πόρων, που θα χρηματοδοτήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των Ξενώνων φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τριών μηνών έως την ένταξη τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 του ΕΣΠΑ.
 3. Με την προτεινόμενη νομοθετική διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος, το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Λόγω διαφόρων οφειλών των Δήμων προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή τρίτους πιστωτές, οι σχετικές με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα πιστώσεις παρακρατούνται και καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος.

Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η διασφάλιση των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό του ως άνω Υπουργείου πιστώσεων, οι οποίες μεταφέρονται μέσω των οικείων Περιφερειών στους Δήμους για την ακώλυτη και απρόσκοπτη υλοποίηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας, ήτοι της λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων. Η αναδρομική ισχύς της παρούσας διάταξης και ειδικότερα η ημερομηνία επαγωγής των συνεπειών αυτής συμπίπτει χρονικώς με την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθ. Δ22/οικ. 17464/550 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 784/05.05.2015) περί ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η χρηματοδοτική κάλυψη των αναγκών, που προκύπτουν από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του έτους 2015.

 1. Το ρυθμιστικό πλαίσιο του ν. 5101/1931 παρουσιάζεται εννοιολογικώς παρωχημένο, εξαιρετικά αυστηρό και δυσκίνητο και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες που έχουν ανακύψει τα τελευταία έτη στη χώρα μας. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, από την οποία δοκιμάζεται σκληρά η χώρα και η κοινωνία, επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός πιο ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου για την άμεση ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών ιδιαιτέρως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα πρέπει να αξιοποιηθεί και η αυξημένη ευαισθητοποίηση του Ελληνισμού της διασποράς και των απανταχού Φιλελλήνων.

Η ευέλικτη ειδικότερη ρύθμιση είναι εφικτή μόνον εφόσον αξιοποιηθεί η θεσμική θέση, λειτουργία και αποστολή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Τα τελευταία διαθέτουν την τεχνογνωσία χρηστής, διαφανούς και αποτελεσματικής διαχείρισης χρηματικών ροών και μπορούν -και επιβάλλεται- να αναλάβουν την δημόσια αυτή αποστολή.

Άρθρο …

“Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”

 1. Στο τέλος του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του ν. 4312/2014 (Α’ 260), προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Η επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη ύφους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για την ολοκλήρωση του Προγράμματος μέχρι 31.12.2015 θα καλυφθεί ως εξής : α) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) ευρώ, β) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33-220, τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, γ) από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ και δ) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ».

 1. α) Η διάρκεια του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”, που παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4277/2014 (Α’ 156) μέχρι 31-12-2015, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, που παρατάθηκαν για το ίδιο διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2016. Οι συμβάσεις των απασχολούμενων στο πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

β) Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως και 31-12-2016 μεταφέρονται πόροι από: α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), μέχρι του ύφους των σαράντα (40) εκατομμυρίων ευρώ, β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 33 – 220 μέχρι του ύψους των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ, γ) την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), μέχρι του ύψους των δεκατεσσάρων (14) εκατομμυρίων ευρώ και δ) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι του ύψους του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

γ) Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προσδιορίζονται το ύφος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων με δήλωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τους ωφελούμενους και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), περιλαμβάνοντας ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος».

 1. Οι “Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας” μετά την ολοκλήρωση και λήξη των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μετά τη λήξη της παράτασης (31.12.2015), που χορηγήθηκε με την από 07.10.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 127/08.10.2015), παρατείνονται για έξι (6) μήνες ακόμη, ήτοι από 01.01.2016 έως 30.06.2016. Το ως άνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται από 01.01.2016 έως 30.06.2016 και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρμογή των όρων, που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω συμβάσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας – Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2016».

 1. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 4302/2014 (Α’ 225), προστίθενται δύο εδάφια ως ακολούθως:

«Υπάλληλοι και λειτουργοί του κατά το άρθρο 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) δημοσίου τομέα, που διορίζονται σε θέσεις Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, μπορούν να λαμβάνουν κατ’ επιλογή τους είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης, στην οποία διορίζονται, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης, που κατείχαν πριν το διορισμό τους. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του διοριζόμενου προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εποπτεύει τα ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., εντός δύο μηνών από την επομένη της κοινοποίησης του διορισμού. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, ο διοριζόμενος τεκμαίρεται ότι επιλέγει τις αποδοχές της θέσης, στην οποία ορίζεται. Σε περίπτωση επιλογής του συνόλου των αποδοχών της θέσης, που κατείχε ο υπάλληλος ή λειτουργός πριν το διορισμό του σε θέση προέδρου ΔΣ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, η μισθοδοσία του επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας υπηρεσίας, από την οποία προέρχεται.

Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους ως Πρόεδροι, οι υπάλληλοι και λειτουργοί του προηγούμενου εδαφίου επιστρέφουν αυτοδικαίως στη θέση, που κατείχαν πριν το διορισμό τους, εφόσον είναι κενή. Εάν η θέση αυτή έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί, επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση με την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν».

 1. Η διάταξη του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τους Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος από 01.12.2015 έως 29.02.2016, και ειδικότερα τον Εφ 33 220 με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΕΚΚΑ μέσω επιτροπικών ενταλμάτων».

 1. Οι πιστώσεις, που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 33 Φ. 220 Κ.Α.Ε. 2292) για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος από Δήμους, όπως διαλαμβάνονται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 (Α’ 236) και του άρθρου 14 του ν. 3106/2003 (Α’ 30), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των ως άνω Δήμων προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Πιστωτικά Ιδρύματα ή τρίτους πιστωτές.

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 5η Μαΐου 2015.

 1. Στη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 5101/1931 (Α’ 238) προστίθενται οι παράγραφοι 3 έως 6, ως ακολούθως:

«3. Ειδικώς όταν ο έρανος διενεργείται από Πιστωτικό Ίδρυμα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του και των δράσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ν. 4019/2011, Α’ 216), η διάρκειά του μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) έτη. Ο έρανος μπορεί να αφορά σε χρηματική ενίσχυση μιας ή περισσοτέρων δράσεων, φορέων ή προσώπων και να διενεργείται μέσω φυσικών ή ηλεκτρονικών καταθέσεων σε λογαριασμό ή λογαριασμούς τηρούμενους στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

 1. Επιτροπή που ορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα διαχειρίζεται τους ανωτέρω λογαριασμούς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πιστωτικού Ιδρύματος ορίζεται ο αριθμός των μελών και ο τρόπος επιλογής τους.
 2. Η διαχείριση των λογαριασμών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Κανονισμός περιέχει τις κατευθυντήριες ρυθμίσεις για τη διαχείριση του προϊόντος του εράνου, τις ειδικές αρμοδιότητες των υποεπιτροπών, καθώς και ρύθμιση για την περιέλευση τυχόν υπολειπόμενου ποσού μετά την λήξη του σκοπού του εράνου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Πιστωτικό Ίδρυμα αναρτά τον Κανονισμό του Εράνου στην ιστοσελίδα του.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η διενέργεια εράνων, που διενεργούνται από Πιστωτικό Ίδρυμα, οι οποίοι έχουν παρεμφερές αντικείμενο με έργα που προωθούνται από δημόσιο φορέα. Οι πόροι, που συλλέγονται, διατίθενται για τις ακόλουθες θεματικές δράσεις: Πρόνοια, Υγεία, Πολιτισμός και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Ειδικά εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διευρύνει τον κατάλογο των προαναφερθεισών θεματικών δράσεων, όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο.
 4. Η Επιτροπή διαχείρισης του Εράνου υποβάλλει έως 31.12 εκάστου έτους λογοδοσία του εράνου στο Πιστωτικό Ίδρυμα και στον ως άνω Υπουργό. Μετά την λήξη της αρχικής περιόδου διάρκειας του εράνου, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση.
 5. Σε εράνους που διενεργούνται από Πιστωτικά Ιδρύματα κατά τις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδ. β και γ του άρθρου 7 Ν. 6409/1934. Επίσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25 και 26 Ν. 5101/1931».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *