Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. “Αθηνά”

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «My Health – My Data (GA 732907)», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου /
μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή
του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «My Health – My Data (GA 732907)».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
– Πολύ καλή γνώση σε θέματα ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων
– Πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού: python, Javascript.
– Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Παραδείση στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: contact@imis.athena-innovation.gr(link sends e-mail) και στο τηλέφωνο: 210 6875403.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *