Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4314 και τίτλο AQUASPACE – Ecosystem approach to making Space for Aquaculture,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Καρακάση Ιωάννη ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης στην Θαλάσσια Βιολογία, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
– Πέντε (5) τουλάχιστον επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά αφορούν την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα παράκτια περιβάλλοντα και το βενθικό οικοσύστημα.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστηματική θαλάσσιας μακροπανίδας, βιοποικιλότητας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικό αντικείμενο που σχετίζεται με τη χωροθέτηση των Υδατοκαλλιεργειών της Μεσογείου

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείριος, τηλ.: 2810393166, email: thomakis@uoc.gr(link sends e-mail). Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Καρακάσης Ιωάννης, Τηλέφωνο: 2810394061, mail: karakassis@biology.uoc.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *