Πώς βγαίνουν στη σύνταξη από τα 57,8 οι δημόσιοι υπάλληλοι με 37ετία

Κοινοποιήστε το άρθρο

Παράθυρο για να «κλειδώσουν» τη σύνταξη ακόμη και από 57,8 ετών ανοίγουν τα πλασματικά έτη για τους δημοσίους υπαλλήλους που συμπληρώνουν φέτος 37ετία, αντί 35ετία.

Την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα έχουν και οι ασφαλισμένοι Ειδικών Ταμείων (ΔΕΚΟ, τραπεζών) συμπληρώνοντας αναδρομικά με αναγνώριση πλασματικών χρόνων την 25ετία έως το 2012, αν πρόκειται για μητέρες που είχαν και ανήλικο παιδί, ή την 35ετία αν πρόκειται για ασφαλισμένους με ένσημα πριν από το 1983.

Στα Ταμεία Τύπου, ωστόσο, υπάρχει στρέβλωση για τα ένσημα που πιάνονται στην 35ετία, καθώς πολλοί ασφαλισμένοι που είχαν εργαστεί πριν από το 1983, χωρίς όμως να πάρουν ένσημα, αναγνώρισαν με παλιά διάταξη του υπουργείου Εργασίας ασφαλιστικό χρόνο ως εργαζόμενοι πριν από το 1983, αλλά το υπουργείο Εργασίας και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν δέχονται ότι ο χρόνος ασφάλισης που αναγνώρισαν ως εργαζόμενοι τους κατατάσσει και στους ασφαλισμένους πριν από το 1983. Η στρέβλωση αυτή έχει εγκλωβίσει πολλούς ασφαλισμένους καθώς στερούνται του δικαιώματος να αποχωρήσουν με 35ετία σε ηλικίες 58,5 ή 59 ή 59,5 ετών και, αν δεν δοθεί λύση (που εκκρεμεί για χρόνια), κινδυνεύουν να συνταξιοδοτηθούν με 40ετία, στα 62, παρότι εργάστηκαν και πλήρωσαν τα ένσημα της εργασίας τους για διάστημα πριν από το 1983.

Στο Δημόσιο η εξαγορά πλασματικού χρόνου χρησιμοποιείται από άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους στις εξής περιπτώσεις:

1.Για να συμπληρώσουν 25ετία έως το 2010 και έτσι να κατοχυρώσουν την έξοδο είτε με διατάξεις μητέρων με ανήλικο είτε με 35ετία από 58,5 ετών είτε με 37ετία, με το όριο ηλικίας που ισχύει στον πίνακα 1 του ν. 4336/2015 για το 55ο έτος, εφόσον προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά το 1983 και έχουν ασφαλιστεί σε άλλα Ταμεία (διαδοχική) πριν από το 1983. Η 37ετία συμπληρώνεται με εξαγορά 2 ετών από στρατιωτική θητεία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν φέτος 35 χρόνια πραγματικά και άλλα 2 από στρατιωτική θητεία βγαίνουν με το όριο ηλικίας των 57,8 ετών (βλ. σχετικό πίνακα για 37 έτη).

2.Για να συμπληρώσουν είτε την 25ετία κατά τα έτη 2011 και 2012 είτε τα συνολικά απαιτούμενα έτη για σύνταξη με 36 και 37 χρόνια ασφάλισης με τα όρια ηλικίας που θα ισχύουν όταν κλείσουν το 58ο και το 59ο έτος.

3.Για να συμπληρωθεί η 25ετία τα έτη 2010, 2011 ή 2012, από όσους προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, ακόμη και μετά το 1993 αλλά είχαν ασφάλιση πριν από το 1993 σε άλλο Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ) και στις κρίσιμες αυτές χρονιές (2010-2011-2011) δεν συμπληρώνουν 25ετία. Η προϋπόθεση για να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο είναι να έχουν 15ετία στο Δημόσιο.

Παραδείγματα:

1.Υπάλληλος που είχε 2 χρόνια ΙΚΑ πριν από το 1983 και προσλήφθηκε στο Δημόσιο το 1984. Η 25ετία συμπληρώθηκε το 2007 (με ΙΚΑ και Δημόσιο) και σήμερα έχει 35 έτη ενώ είναι 58 ετών. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζει 2 πλασματικά έτη από στρατιωτική θητεία (μόνο αυτά επιτρέπει ο νόμος) και έχει 37 στο σύνολο, οπότε πάει με το όριο ηλικίας των 55 που για το 2017 είναι 57,8 ετών. Βγαίνει δηλαδή άμεσα στη σύνταξη. Χωρίς την εξαγορά θα έβγαινε στα 59,5.

2.Υπάλληλος που προσλήφθηκε στο Δημόσιο μετά το 1983 και έχει 25ετία (χωρίς εξαγορές) το 2011. Αν δεν έχει ανήλικο παιδί, θα βγει στη σύνταξη όταν συμπληρώσει 36 έτη και με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού έχει κλείσει και το 58ο έτος. Τα 36 έτη τα πιάνει (χωρίς εξαγορές) το 2022, που όμως ο νόμος τον πάει για σύνταξη στα 62 με 40 έτη. Εστω ότι ο υπάλληλος κλείνει τα 58 το 2018, που θα έχει 32 χρόνια. Συμφέρει να αναγνωρίσει άλλα 4 (επιλέγοντας από σπουδές, παιδιά, θητεία), ώστε να έχει 36 έτη το 2018 που θα είναι και 58, οπότε έτσι βγαίνει στη σύνταξη μόλις πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι το 60ό έτος. Αν δεν κάνει την εξαγορά, θα χρειαστεί 8 χρόνια επιπλέον για τη σύνταξη, γιατί από τα 32 χρόνια του 2018 θα βρεθεί ξαφνικά να θέλει 40 και από τα 58 θα βγει μετά τα 62.

3.Yπάλληλος με δύο παιδιά που έχει 22 έτη το 2012 και είναι 53 ετών φέτος συμπληρώνει 25ετία το 2015 και θα βγει στη σύνταξη με 40 χρόνια όταν θα είναι 68 ετών! Με πλασματικά έτη όμως μπορεί να αναγνωρίσει 3 έτη λόγω τέκνων και 1 έτος από στρατιωτική θητεία (σύνολο 4) για να έχει 25ετία το 2011 και έτσι να «κλειδώσει» την έξοδο με ανήλικο και 25ετία το 2011, δηλαδή με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 52οέτος. Δεδομένου ότι τα 52 τα έκλεισε το 2016, το νέο όριο τον οδηγεί στη σύνταξη όταν κλείσει το 57ο έτος. Βγαίνει δηλαδή στη σύνταξη 11 χρόνια νωρίτερα (57 αντί 68).

Το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι φέτος όσο η εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου. Η εισφορά των εργαζομένων είναι 6,67% και του εργοδότη-Δημοσίου καθορίστηκε στο 3,3%. Το σύνολο είναι 10%, που σημαίνει ότι υπάλληλος με αποδοχές 2.000 ευρώ θα πληρώνει 200 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης. Αν έχει 1.500 ευρώ, το κόστος είναι 150 ευρώ και με μισθό 1.000 ευρώ ο κάθε μήνας κοστίζει 100 ευρώ.

Σε σχέση με τους λοιπούς ασφαλισμένους οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβαρύνονται λιγότερο, γιατί σε όλα τα άλλα Ταμεία (πλην ΟΓΑ) οι ασφαλισμένοι πληρώνουν εισφορά 20% του μισθού (6,67% του εργαζομένου και 13,3% του εργοδότη).

Σύνταξη με 35ετία από 58,5 ετών με ένσημα από στρατιωτική θητεία παίρνουν οι παλαιοί πριν από το 1983 ασφαλισμένοι, καθώς και όσοι ασφαλίστηκαν μεν πριν από το 1983 αλλά προσλήφθηκαν σε ΔΕΚΟ-τράπεζες μετά το 1983.

Παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένος με 3 χρόνια ένσημα στο ΙΚΑ πριν από το 1983 και ασφάλιση σε Ταμείο ΔΕΚΟ-τράπεζας ή Τύπου μετά το 1983 έχει 35 χρόνια σήμερα και ηλικία 57 ετών. Μπορεί να αναγνωρίσει 2 έτη στρατιωτικής θητείας και να έχει την 35ετία το 2015, οπότε «κλειδώνει» τη σύνταξη στα 58,5. Χωρίς την εξαγορά θα βγει στα 59,5.

Για όσους ασφαλίστηκαν μετά το 1983 τα πλασματικά έτη αναγνωρίζονται κυρίως για να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης για να πάρουν σύνταξη στα 62. Και αυτό γιατί ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να έχουν 35ετία μέχρι το 2012 για να κατοχυρώσουν χαμηλότερα όρια συνταξιοδότησης, που είναι πρακτικά αδύνατο για όσους πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/1983 και μετά.

Μητέρες με ανήλικο παιδί (ασφαλισμένες πριν από το 1993) αναγνωρίζουν σπουδές, ανεργία, ασθένεια, γονική άδεια, κενά ασφάλισης (εκτός του χρόνου παιδιών) για να συμπληρωθεί η 25ετία το 2011 και το 2012, ενώ για να έχουν την 25ετία το 2010 αναγνωρίζουν μόνο 200 μέρες από διάστημα ασθένειας και 200 από διάστημα ανεργίας, όχι όμως αθροιστικά μέσα στο ίδιο έτος, αλλά σε διαφορετικά έτη. Για παράδειγμα, 200 ημέρες ασθένειας το 2007 και το 2008 και άλλες 200 από ανεργία το 2002.

Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου για τις μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 οδηγεί σε σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα.

Ιδού πώς με ένα παράδειγμα:

* Ασφαλισμένη στο Ταμείο της ΔΕΗ πριν από το 1993 είχε ανήλικο παιδί το 2011, αλλά έκλεισε 25ετία το 2013. Αυτομάτως πάει για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67 με λιγότερα. Η ηλικία της σήμερα είναι 55. Αν εξαγοράσει και 2 πλασματικά χρόνια, θα έχει την 25ετία το 2011, που σημαίνει ότι κατοχυρώνει το όριο των 52 ετών για σύνταξη μητέρων με ανήλικο το 2011. Αν έκλεισε τα 52 μετά τις 19/8/2015 που άλλαξαν τα όρια ηλικίας, θα αποχωρήσει με το νέο όριο που είναι το 55ο έτος, δηλαδή μπορεί να φύγει «αυτή τη στιγμή» με εξαγορά 2 ετών. Αν δεν μπορεί να αναγνωρίσει 2 αλλά 1 χρόνο, τότε θα έχει την 25ετία το 2012. Αυτό σημαίνει ότι κατοχυρώνει το όριο ηλικίας του 2012 με 25ετία και ανήλικο, που είναι το 55ο έτος, το οποίο το συμπληρώνει φέτος. Αυτό σημαίνει ότι θα αποχωρήσει με το νέο όριο ηλικίας που είναι 59,6 για πλήρη σύνταξη. Στη μια περίπτωση (πλασματικά έτη για 25ετία το 2011 με ανήλικο) βγαίνει στα 55 και γλιτώνει 12 χρόνια από το να έβγαινε στα 67. Στη δεύτερη επιλογή (25ετία το 2012 και ανήλικο) βγαίνει στα 59,6 και γλιτώνει 7,5 χρόνια από τα 67.

 1. Τα όρια ηλικίας για μητέρες με ανήλικο σε ΔΕΚΟ-τράπεζες (ασφάλιση πριν από το 1993)
 • Πλήρης σύνταξη με 25 χρόνια το 2011 (21 πραγματικά και 4 πλασματικά)
 • Ηλικία 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
 • Από 19/8/2015 55
 • το 2016 56,9
 • το 2017 58,5
 • το 2018 60,2
 • το 2019 61,1
 • το 2020 63,7
 • το 2021 65,3
 • το 2022 67
 • Πλήρης σύνταξη με 25 χρόνια το 2012 (20 πραγματικά και 5 πλασματικά)
 • Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
 • Από 19/8/2015 56,6
 • το 2016 58
 • το 2017 59,6
 • το 2018 61
 • το 2019 62,6
 • το 2020 64
 • το 2021 65,6
 • το 2022 67

 

Πηγή:enikonomia.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *