Θέση εργασίας στο Κ.Ε.Θ.Ι.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: “Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας” (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης έργου “Πρόσληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου”.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ‘η Οικονομικών Επιστημών ή Αντίστοιχος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
– Καλή γνώση Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) Υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνο 210 3898075, 022.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μενού