Θέση εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «TRigger Buffers in inundaTion Events – “TRIBUTE”» που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση EC DG Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO και σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ στη συνεδρίαση 1135/22.01.2018, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής: «Επιστήμονας ειδικός σε θέματα τηλεπισκόπησης με έμφαση στο αστικό περιβάλλον».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Θετικών Επιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή).
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Θετικών Επιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή).
– Εμπειρία στη χρήση λογισμικών επεξεργασίας τηλεπισκοπικών εικόνων και GIS.
– Εμπειρία στον προγραμματισμό με γλώσσες υψηλού επιπέδου.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, Κύρια Ερευνήτρια του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ik@noa.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *