Προσλήψεις 421 ατόμων σε υπουργεία, δήμους, πανεπιστήμια, νοσοκομεία

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ανοιχτές είναι 421 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού σε υπουργεία, δήμους, ΑΕΙ, ΤΕΙ και νοσοκομεία.

Συνοπτικά:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ανοιχτές είναι 421 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού σε υπουργεία, δήμους, ΑΕΙ, ΤΕΙ και νοσοκομεία, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr

Συνοπτικά:

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»,  που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ευρωστία και Υγεία , Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή Αεροβικής ή Γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια με γνώσεις zumba, pilates, yoga,aerobic, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

5ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Πετοσφαίριση, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην Αντισφαίριση, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στη Μουσικοκινητική Αγωγή , Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή Αεροβικής ή Γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια με γνώσεις zumba, pilates, yoga,aerobic, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην Πάλη, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στο Tae – Kwon – Do, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή, ΝΠΔΔ, Αχαρνές Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr ) και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», Αγ.Τριάδος 39, Τ.Κ. 136 74, Αχαρνές Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 216 7005271.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 έως και 08-11-2018, (10.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Δ/1426/26-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ με θητεία, ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: APP 8508

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο«Ενοποιημένη παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα επικοινωνιών».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»), ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2018 έως και 13-12-2018

 

Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.)«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»,  που εδρεύει στη Βάρη της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Εμβληματική δράση Ιατρική Ακριβείας», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της από 22-08-2018 Συμφωνίας μεταξύ ΓΓΕΤ και SIEMENS Α.Ε. περί Χρηματοδότησης του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ, με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης την 01-12-2018, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Βιοεπιστήμονας με κωδικό θέσης: 201810_PrecMed_PhDPH & επίπεδο σπουδών PhD

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βιοεπιστήμες (Βιολογία, Βιοχημεία ή συναφή πεδία)

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βιοεπιστήμες (Βιολογία, Βιοχημεία ή συναφή πεδία)

– Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις Βιοεπιστήμες (Βιολογία, Βιοχημεία ή συναφή πεδία)

– Εργαστηριακή εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της προκήρυξης

– Εμπεριστατωμένη εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και αλληλούχησης νέας γενιάς

– Εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων μεταγραφωμικής

– Μεταδιδακτορική έρευνα τουλάχιστον 5 ετών σε τεχνικές αλληλούχησης νέας γενιάς (RNA-seq, ChIP-seq, Exome-seq, κτλ.)

– Δημοσιεύσεις υψηλού δείκτη απήχησης σε διεθνή περιοδικά

-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Έρευνα και εξαγωγή αποτελεσμάτων στην ιατρική ακριβείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (με αναφορά στον κωδικό της θέσης ) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο pdf  μόνο ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό e-mail στη διεύθυνση: positions@fleming.gr με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 201810_PrecMed_PhDPH».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9656310 (εσωτερικό 175) ή στο e-mail: hatzis@fleming.gr

(κ. Παντελής Χατζής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2018 έως και 13-12-2018

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMIC SELFSUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIPFAMILYVALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE (CUPESSE)» με κωδικό ΕΡ-2541-01, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Τσακλόγλου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων-Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 Εξωτερικοί Συνεργάτες, Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., Αθήνα Αττικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, τμημάτων, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών ή Οικονομικής Επιστήμης ή συναφούς αντικειμένου.

– Τουλάχιστον πενταετής ερευνητική εμπειρία, μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα στους

τομείς των Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών ή των Οικονομικών ή σε συναφές αντικείμενο.

-Άριστη γνώση αγγλικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 «Ανάλυση της στάσης και των θεωρήσεων των νέων για την αγορά εργασίας με έμφαση στη διαγεννεακή αλληλεπίδραση αντιλήψεων και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας και της εργασιακής τους κατάστασης»

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (Παράρτημα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), 1ος όροφος, Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα Αττικής, με την ένδειξη στο φάκελο: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «CULTURALPATHWAYS TO ECONOMIC SELFSUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIPFAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE(CUPESSE)» με κωδικό ΕΡ-2541-01».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203839 (κ. Ρούλα Παρσαλίδου).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 12-11-2018 (16.00μ.μ.)

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»» (κωδικός Πράξης ΟΠΣ 5002781, κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5561) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κοράκη Αθανάσιο, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔ από το έτος 2019, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης σε περίπτωση σχετικής τροποποίησης του Υποέργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή/και Μηχανικός Η/Υ ή/και Επιστήμονας ΠληροφορικήςΤμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας

2)Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο τομέα των ΑΕΙ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας

3)Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.

4)Εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στην τεχνική διαχείριση έργου, επεκτάσεις υποδομής με στόχο την ανταγωνιστικότητά της στον Ευρωπαϊκό χώρο, υποστήριξη και ολοκλήρωση των υποδομών. Υλοποίηση πειραματικών εφαρμογών, ανάπτυξη μηχανισμών μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας σήματος και δεδομένων για την παραμετροποίηση της πειραματικής υποδομής από απόσταση, ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου υποδομής ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου υποδομών, έλεγχος του κύκλου του πειράματος, συλλογή πειραματικών δεδομένων, παρακολούθηση πειραματικών υποδομών, ανάπτυξη διεπαφών με ευρωπαϊκές πειραματικές υποδομές, αρχιτεκτονική για την ενοποίηση των ελληνικών πειραματικών υποδομών και διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων, επικοινωνία και διασύνδεση με άλλα διεθνή έργα και πρωτοβουλίες.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Παράρτημα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Γιαννιτσών με Λαχανά, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Κοντού Θεόδωρου & Βασίλαρου Ευαγγελίας) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους.

 Πληροφορίες καθημερινά (10.00π.μ.-12.00μ.μ.) στα τηλ.: 24210 06413,

 emailkontos@uth.gr (κ. Κοντός Θεόδωρος) & 24210 06403, emailvasilarou@uth.gr (κ. Βασίλαρου Ευαγγελία).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 12-11-2018 (14.00μ.μ.)

 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου»: Πρόσληψη 36 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου» (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.), που εδρεύει στον Εύοσμο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου/Μαζικού Αθλητισμού, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

3ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αεροβική, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αντισφαίριση, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αποκατάσταση Χρόνιων Παθήσεων, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ενόργανη Γυμναστική & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ιστιοπολοΐα & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κολύμβηση & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κωπηλασία & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Πετοσφαίριση & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Τae Kwon Do, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Υπαίθριες Δραστηριότητες & γνώσεις Οθοσωμικής-Pilates, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Υπαίθριες Δραστηριότητες & Δίπλωμα Προπονητή Τοξοβολίας, ΔΗΚΕΚΕ-Δημοτικό Γυμναστήριο, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται επιπλέον προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή εμπειρία στα αντίστοιχα προγράμματα.

Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας (άσκηση καρδιοπαθών, άσκηση νεφροπαθών και άσκηση σε παιδιά με αυτισμό).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου» (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.), Δημοτικό Γυμναστήριο, Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού, Κολοκοτρώνη 43 & Υπ. Τσαλή γωνία, Τ.Κ. 562 24, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 574155, 2310 705442 και  2310 700082.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2018 έως και 09-11-2018, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

«Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης  Δ. Λευκάδας»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης  Δ. Λευκάδας» (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), που εδρεύει στη Λευκάδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Υλοποίηση των Προγραμμάτων ΄Άθλησης για Όλους΄΄ περιόδου 2018-

2019 στο Δήμο Λευκάδας και τις Δημοτικές Ενότητες αυτού, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα και εμπειρία στην Αντισφαίριση (Τένις), Ειδική Φυσική Αγωγή, Ποδόσφαιρο (με γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία ακαδημιών ποδοσφαίρου (5Χ5)) Πινγκ-Πονγκ (επιτραπέζια αντισφαίριση), Ρυθμική Γυμναστική και Τοξοβολία , ΔΕΠΟΚΑΛ, Λευκάδα Ιονίων Νήσων.

Επιπλέον απαραίτητα τυπικά προσόντα : Μοντέρνος χορός, Αερόμπικ & Πιλάτες.

Τα Προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α θα είναι:

1.Άθληση & Γυναίκα

  1. Άσκηση στη Προσχολική Ηλικία
  2. Παιδί και Αθλητισμός
  3. Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία
  4. Άσκηση Ενηλίκων

6.Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής (από την Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης  Δ. Λευκάδας» (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), Δημαρχείο Λευκάδας, Γραμματεία, Α. Κατωπόδη, Τ.Κ. 311 00, Λευκάδα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Λογοθέτη Λαμπρινής).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26453 60517.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2018 έως και 12-11-2018, (09.00π.μ.-13.30μ.μ.)

 

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αρχανών-Αστερουσίων»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων» (Κ.Ε.Δ.Α.Α.), που εδρεύει στα Πεζά της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την Υλοποίηση των Προγραμμάτων ΄Άθλησης για Όλους΄΄ περιόδου 2018-2019 στο Δήμο, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΚΕΔΑΑ, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση  (από το Γραφείο της ΚΕΔΑΑ) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αρχανών-Αστερουσίων» (Κ.Ε.Δ.Α.Α.), Τ.Κ. 701 00, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ. Σημαιάκη Μαρίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28134 01168.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2018 έως και 09-11-2018, (07.30π.μ.-15.30μ.μ.)

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη & Παιδεία Δ. Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»»,  που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο ΝΠΔΔ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Νοσηλευτής, για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Δ. Διονύσου, Άγιος Στέφανος Αττικής

2ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Δ. Διονύσου, Άγιος Στέφανος Αττικής.

 

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης»(voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019».

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα

πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής, (υπόψη κ. Καμακάρη Στέλλας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8141700.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-11-2018 έως και 12-11-2018

 

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1230/Γ’/22-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Θεμιστοκλέους 6 Τ.Κ. 106 78,Αθήνα Αττικής (τηλ. 210 3688949)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037139/23-07-2018/19-07-2018  ΑΔΑ:  62Ζ446ΨΖ2Ν-ΚΦΖ

1  Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία».

Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277960)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718038244/31-07-2018/23-07-2018 ΑΔΑ: 6ΟΔΧ46ΨΖ2Ν-ΖΤ2)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

2)ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277970, 210 7277956)

i)ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718038251/31-07-2018/23-07-2018  ΑΔΑ: 6Λ5Ζ46ΨΖ2Ν-ΞΜΙ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (από τη Γαλλική Επανάσταση ως την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου)»

  1. ii) ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718040163/29-08-2018/1-08-2018 ΑΔΑ: ΩΩΞ346ΨΖ2Ν-ΠΛ4

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Η Αρχαιολογία της Ανατολίας και της Εγγύς Ανατολής: από τη Νεολιθική Εποχή έως την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου»

 Γ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274279)

i)ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718038283/31-07-2018/25-07-2018  ΑΔΑ: 65Υ046ΨΖ2Ν-Κ8Ρ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεκτονική-Γεωλογική Χαρτογράφηση και Δυναμική Γεωλογία»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037146/23-07-2018/18-07-2018 ΑΔΑ: Ψ6ΣΧ46ΨΖ2Ν-6ΔΥ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ορυκτολογία».

3)ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274947)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037148/23-07-2018/13-07-2018 ΑΔΑ: 654346ΨΖ2Ν-Ν9Β

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανική Χημεία – Φαρμακοχημεία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-12-2018

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1232/Γ’/22-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277961, 210 7277511)

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718035297/10-07-2018/5-07-2018 ΑΔΑ: 6ΖΝΑ46ΨΖ2Ν-99Ω

1  Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Φιλοσοφία».

2)ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277667)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718038262/31-07-2018/23-07-2018 ΑΔΑ: ΨΥΣ346ΨΖ2Ν-7ΓΜ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο«Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

3)ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277474)

ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718035295/10-07-2018/5-07-2018  ΑΔΑ: 6Ι9Σ46ΨΖ2Ν-ΚΑΤ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Η Γαλλική Γλώσσα και η Φωνητική της»

 Γ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7276336)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037141/23-07-2018/11-07-2018   ΑΔΑ: 65Ο046ΨΖ2Ν-ΧΤ6

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Άλγεβρα»

2)ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274279)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037142/23-07-2018/11-07-2018 ΑΔΑ: 6ΙΩ246ΨΖ2Ν-145

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροπαλαιοντολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-12-2018

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 29 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ενόργανη Γυμναστική, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα με ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα με ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αντισφαίριση, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

3ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα  Πετοσφαίριση, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

3ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

5ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα  Tae – Kwon – Do, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

7ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (με γνώσεις zumba, pilates, yoga, αεροβικής), ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (www.ampelokipi-menemeni.gr) και να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Γραφείο Αθλητισμού, 28ης Οκτωβρίου 157, Εντός Δημοτικού Σταδίου «Κ. Καραμανλής», Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 725775. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2018 έως και 09-11-2018, (09.00π.μ.-13.30μ.μ.)

 

Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.)«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»,  που εδρεύει στη Βάρη της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πλατφορμών προκλινικής αξιολόγησης φαρμάκων για αυτοάνοσα νοσήματα», ακρωνύμιο «HUPLA» και κωδικό MIS 5032782, 3ετούς διάρκειας, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ, με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης την 01-12-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Βιοεπιστήμονας με κωδικό θέσης: 201810_PhDHUPLA  & επίπεδο σπουδών PhD, με 12μηνη διάρκεια σύμβασης, Εργαστήριο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του ΕΚΕΒΕ «ΦΛΕΜΙΝΓΚ»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις βιοεπιστήμες ή συναφή πεδία

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη και φαινοτυπική ανάλυση ζωικών προτύπων φλεγμονωδών αυτοάνοσων νοσημάτων.

 1Βιοεπιστήμονας με κωδικό θέσης: 201810_MScHUPLA & επίπεδο σπουδών MSc , με 6μηνη διάρκεια σύμβασης, Εργαστήριο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του ΕΚΕΒΕ «ΦΛΕΜΙΝΓΚ»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Βασικός τίτλος σπουδών στις βιοεπιστήμες και άλλα συναφή πεδία

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις βιοεπιστήμες και άλλα συναφή πεδία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη μεθοδολογιών γονοτυπικών και φαινοτυπικών αναλύσεων και ανάπτυξη παραμέτρων κλινικής αντιμετώπισης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (με αναφορά στον κωδικό της θέσης) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο pdf  μόνο ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό e-mail στη διεύθυνση: positions@fleming.gr με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης….».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9656310 (εσωτερικό 170) ή στο e-mail: positions@fleming.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-11-2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας»που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Διονύσιο Γιουλάτο, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 17-07-2021 (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Διδάκτορας Βιολόγος, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Στο προτεινόμενο έργο το αντικείμενο του/ης υποψήφιου/α θα είναι η χρησιμοποίηση επίγειων οπτικών αισθητήρων (φωτοπαγίδες) και η ανάλυση και αξιολόγηση του αποτελέσματος, για την καταγραφή και παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων καθώς και η καταγραφή βιοδηλωτικών δεδομένων από σαρκοφάγα και φυτοφάγα θηλαστικά (βαλκανικός λύγκας, λύκος, αρκούδα, ζαρκάδι, αγριόγιδο) με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών. Για την υλοποίηση του έργου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυνατότητα παραμονής στην περιοχή έρευνας στην Οροσειρά της Ροδόπης (Νομοί Δράμας, Σερρών και Ξάνθης) και διεξαγωγής έρευνας και διαμονής στο πεδίο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύσκολες συνθήκες για όσο διάστημα απαιτηθεί χρονικά (αριθμός ημερών/μήνα), ανάλογα με τις απαιτήσεις της έρευνας πεδίου του προγράμματος.

Απαιτείται η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις.

 Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει ενεργά στο ερευνητικό μέρος του έργου και συγκεκριμένα στις Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ1: Εφαρμογή επίγειων οπτικών αισθητήρων σε ΠΠ.

– επισκόπηση βιβλιογραφίας εφαρμογής οπτικών αισθητήρων για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ΠΠ,

– σχεδιασμός έρευνας για τον καθορισμό μεθοδολογίας,

– ανάπτυξη πλέγματος παθητικής οπτικής παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσία άγριας πανίδας, πιλοτικά σε ΠΠ,

– ανάλυση δεδομένων, σύνθεση πληροφορίας και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών και

– διάχυση αποτελεσμάτων και επίδειξη χρήσης σε ενδιαφερόμενα μέρη.

ΕΕ3: Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης βιοποικιλότητας και ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ΠΠ.

ΕΕ4: Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε ΠΠ.

– πιλοτική πειραματική ανάπτυξη λογισμικού σε ΠΠ για τη συλλογή δεδομένων πεδίου και άλλων πληροφοριών,

– αξιολόγηση λογισμικού βάσει της πιλοτικής χρήσης του και

– διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης τεχνολογιών αιχμής για την παρακολούθηση σε ΠΠ, με επίδειξη της χρήσης του λογισμικού σε ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, δασαρχεία, κ.α.) και δικτύωση μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστήμιου στο πεδίο της Βιολογίας – ειδίκευση στη Ζωολογία και Οικολογία Ζώων της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Βιολογίας Διατήρησης, της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην οικολογία άγριας πανίδας, της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία σε θέματα άγριας πανίδας, τουλάχιστον 3 έτη.

-Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2).

-Κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου.

 1 ΠΕ Υποψήφιος Διδάκτορας-Βιολόγος, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Στο προτεινόμενο έργο το αντικείμενο του/ης υποψήφιου/α θα είναι η χρησιμοποίηση επίγειων οπτικών αισθητήρων (φωτοπαγίδες) και η ανάλυση και αξιολόγηση του αποτελέσματος, για την καταγραφή και παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων καθώς και η καταγραφή βιοδηλωτικών δεδομένων από σαρκοφάγα και φυτοφάγα θηλαστικά (βαλκανικός λύγκας, λύκος, αρκούδα, ζαρκάδι, αγριόγιδο) με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών. Για την υλοποίηση του έργου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυνατότητα παραμονής στην περιοχή έρευνας στην Οροσειρά της Ροδόπης (Νομοί Δράμας, Σερρών και Ξάνθης) και διεξαγωγής έρευνας και διαμονής στο πεδίο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύσκολες συνθήκες για όσο διάστημα απαιτηθεί χρονικά (αριθμός ημερών/μήνα), ανάλογα με τις απαιτήσεις της έρευνας πεδίου του προγράμματος. Απαιτείται η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις. Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει ενεργά στο ερευνητικό μέρος του έργου και συγκεκριμένα στις Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ1: Εφαρμογή επίγειων οπτικών αισθητήρων σε ΠΠ.

– επισκόπηση βιβλιογραφίας εφαρμογής οπτικών αισθητήρων για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και ανθρωπινών δραστηριοτήτων σε ΠΠ,

– σχεδιασμό έρευνας για τον καθορισμό μεθοδολογίας,

– ανάπτυξη πλέγματος παθητικής οπτικής παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσία άγριας πανίδας, πιλοτικά σε ΠΠ,

– ανάλυση δεδομένων, σύνθεση πληροφορίας και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών, και

– διάχυση αποτελεσμάτων και επίδειξη χρήσης σε ενδιαφερόμενα μέρη.

ΕΕ3: Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης βιοποικιλότητας και ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ΠΠ.

ΕΕ4Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε ΠΠ.

πιλοτική πειραματική ανάπτυξη λογισμικού σε ΠΠ για τη συλλογή δεδομένων πεδίου και άλλων πληροφοριών,

– αξιολόγηση λογισμικού βάσει της πιλοτικής χρήσης του και

– διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης τεχνολογιών αιχμής για την παρακολούθηση σε ΠΠ, με επίδειξη της χρήσης του λογισμικού σε ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, δασαρχεία, κ.α.) και δικτύωση μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστήμιου στο πεδίο της Βιολογίας – ειδίκευση στη Ζωολογία και Οικολογία Ζώων της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Βιολογίας Διατήρησης ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Υποψήφιος διδάκτωρ στην περιοχή της Βιολογίας μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος).

-Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία σε θέματα άγριας πανίδας, τουλάχιστον 3 έτη.

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Γ2/C2.

– Κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου.

1 ΠΕ Βιολόγος ή Δασολόγος, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Στο προτεινόμενο έργο το αντικείμενο του/ης υποψήφιου/α θα είναι η χρησιμοποίηση επίγειων οπτικών αισθητήρων (φωτοπαγίδες) και η ανάλυση και αξιολόγηση του αποτελέσματος, για την καταγραφή και παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων καθώς και η καταγραφή βιοδηλωτικών δεδομένων από σαρκοφάγα και φυτοφάγα θηλαστικά (βαλκανικός λύγκας, λύκος, αρκούδα, ζαρκάδι, αγριόγιδο) με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών. Για την υλοποίηση του έργου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυνατότητα παραμονής στην περιοχή έρευνας στην Οροσειρά της Ροδόπης (Νομοί Δράμας, Σερρών και Ξάνθης) και διεξαγωγής έρευνας και διαμονής στο πεδίο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύσκολες συνθήκες για όσο διάστημα απαιτηθεί χρονικά (αριθμός ημερών/μήνα), ανάλογα με τις απαιτήσεις της έρευνας πεδίου του προγράμματος. Απαιτείται η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις. Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει ενεργά στο ερευνητικό μέρος του έργου και συγκεκριμένα στις ακόλουθες Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ1: Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων σε ΠΠ:

Ανάπτυξη πλέγματος παθητικής οπτικής παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσία άγριας πανίδας, πιλοτικά σε ΠΠ,

– Συμμετοχή στην έρευνα πεδίου για την καταγραφή βιοδηλωτικών δεδομένων μεγάλων σαρκοφάγων και φυτοφάγων θηλαστικών.

Διάχυση αποτελεσμάτων και επίδειξη χρήσης σε ενδιαφερόμενα μέρη.

ΕΕ4Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε ΠΠ.

Πιλοτική πειραματική ανάπτυξη λογισμικού σε ΠΠ για τη συλλογή δεδομένων πεδίου και άλλων πληροφοριών,

Αξιολόγηση λογισμικού βάσει της πιλοτικής χρήσης του και

ιάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης τεχνολογιών αιχμής για την παρακολούθηση σε ΠΠ, με επίδειξη της χρήσης του λογισμικού σε ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, δασαρχεία, κ.α.) και δικτύωση μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστήμιου στα πεδία Βιολογίας ή Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία σε θέματα άγριας πανίδας.

-Κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Γραμματεία, Κτίριο Βιολογίας, 6ος όροφος, Γραφείο 6.13, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας  και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή του Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου).

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.:  2310 998734, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 14-11-2018, (12.00μ.μ.)

 

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1187/Γ’/18-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΔΑΩ9ΑΑ46ΨΖΥ1-ΝΩΡ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8551

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Αριθμητικές Μέθοδοι».

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑ7ΜΦΡ46ΨΖΥ1-64Ρ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8554

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο«Θαλάσσια Υδραυλική-Λιμενικά Έργα».

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑΩΣΙ846ΨΖΥ1-0Β6, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8552

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο«Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α)Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: τηλ.: 25410 79032 (Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια,

Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης)

β)Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ.: 25520 41161 (Πανταζίδη 193, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα

 Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-12-2018

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΗΠΤΗΛ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «HR-Recycler: Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment» – «HR-Recycler», με αριθμό συμβολαίου 820742 , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 7μηνης διάρκειας με ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργουσυνολικά δύο (2) ατόμων – έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 18409

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οργάνωση, διαχείριση και επίβλεψη έργου. Καθορισμός σεναρίων χρήσης, απαιτήσεων και αρχιτεκτονικής συστήματος. Ανάλυση περιβάλλοντος και ανθρώπινης κίνησης. Αναγνώριση 3Δ αντικειμένων. Δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

2) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

3)Διδακτορικός τίτλος σε μηχανική μάθηση, επεξεργασία εικόνας και video ή σε συναφές αντικείμενο

4)Αποδεδειγμένη και ουσιαστική γνώση σε τεχνικές βαθείας μάθησης (deep learning), ανάλυση, αναζήτηση και δεικτοδότηση σε μεγάλες βάσεις οπτικού περιεχομένου

5)Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (τεχνικές συναντήσεις έργων, συγγραφή παραδοτέων, προγραμματισμός).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά, είτε με ταχυμεταφορέα (courier)  στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης

T.K. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

μέσα σε φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του τα εξής:

Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18409/30-10-2018

Για το έργο «HR-Recycler: Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment» – «HR-Recycler»

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 15-11-2018, (13.00μ.μ.)

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών»: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών» (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων –Ερευνητών Γ’ Βαθμίδας του ΙΩ, του ΙΘΑΒΒΥΚ και του ΙΘΑΒΙΠΕΥ  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ερευνητής  Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Μετεωρολογία με έμφαση στην προσομοίωση και κατανόηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών με χρήση αριθμητικών μοντέλων», (κωδ. Θέσης 1), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Ανάβυσσος Αττικής

1 Ερευνητής  Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Βιολογική – Οικολογική Ωκεανογραφία» (Τομέας Βιολογίας). (κωδ. Θέσης 2), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

1 Ερευνητής  Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Θαλάσσια Ραδιο-οικολογία με έμφαση στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και ραδιονουκλίδια», (κωδ. Θέσης 3), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Ανάβυσσος Αττικής

1 Ερευνητής  Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: ««Βιολογία – οικολογία θαλάσσιων ασπόνδυλων, με έμφαση σε είδη βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος», (κωδ. Θέσης 4), Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατακαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

1 Ερευνητής  Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Εξελικτική γονιδιωματική ιχθύων με έμφαση στη βιοπληροφορική ανάλυση», (κωδ. Θέσης 5), Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατακαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

1 Ερευνητής  Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά Περιβάλλοντος» (κωδ. Θέσης 6), Ινστιτούτο Θαλάσσων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) Αττική.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και εφόσον εκπονήθηκε η διατριβή στο εξωτερικό, να έχει αναγνώριση από το ΔOATAΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 και 29 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 και 21 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016) ήτοι, «να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων».

γ) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.

δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (άρθρο 8, Ν.3528/2007), ή από απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 9. Ν.3528/2007).

ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων ή το ερευνητικό ή επιστημονικό τους εν γένει έργο πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντιοκείμενο της προς πλήρωσης θέσης.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος για θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας απαιτείται «να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα ζητούν να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους και θα αναφέρουν τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τμήμα Προσωπικού46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Ανάβυσσος Αττικής, με την ένδειξη«Αίτηση υποψηφιότητας στην προκήρυξη θέσης Ερευνητή Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο…».

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76350 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-12-2018

 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου»: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου», που εδρεύει στον Τύρναβο της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίαςως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο, για την περίοδο 2018-2019 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Μοντέρνου Χορού, ΚΕΔΗΤ, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή, ΚΕΔΗΤ, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική, ΚΕΔΗΤ, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κολύμβηση (γνώσεις αεροβικής νερού και επιπλέον προσόν τίτλος Ναυαγοσωστικής), ΚΕΔΗΤ, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κολύμβηση και επιπλέον προσόν τίτλος Ναυαγοσωστικής, ΚΕΔΗΤ, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (με γνώσεις zumba, pilates, yoga αεροβικής),ΚΕΔΗΤ, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.), Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24923 50170 & 24923 50171.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-11-2018 έως και 12-11-2018

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»»: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αργυρούπολη της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Νοσηλευτών, ΟΝΑΔΕΑ, Αργυρούπολη Αττικής

1ΔΕ Διοικητικού, ΟΝΑΔΕΑ, Αργυρούπολη Αττικής

2ΥΕ Φυλάκων, ΟΝΑΔΕΑ, Αργυρούπολη Αττικής

2ΥΕ Καθαριστών-τριών, ΟΝΑΔΕΑ, Αργυρούπολη Αττικής.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 164 52, Αργυρούπολη Αττικής, (υπόψη κ. Τατιάνας Καρατζά).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9600639 και 210 9624042.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-11-2018 έως και 12-11-2018

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),  που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/Γ’/22-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP 8593

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο«Χρηματοοικονομική-Λογιστική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής αφού εγγραφούν στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ως άνω συστήματος (https://apella.minedu.gov.gr), στο ως άνω πληροφοριακό σύστημα, με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά και στη συνέχεια να υποβάλουν εκτός από όλα τα παραπάνω και σε έντυπη μορφή σε ένα (1) αντίγραφο το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263 35, Πάτρα, τηλ. 2610 367452, emailske@eap.gr)  και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-11-2018 έως και 02-01-2019

 

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1229/Γ’/22-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274947)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718040173/29-08-18/10-08-2018   ΑΔΑ: 780146ΨΖ2Ν-ΠΑΧ

1  Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική Χημεία-Πολυμερικά Υλικά για Μικροσυστήματα».

Αριθ.Προκήρυξης1718040176/29-08-18/7-08-2018  ΑΔΑ: 979946ΨΖ2Ν-91Χ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο«Οργανική Χημεία-Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων».

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037150/23-07-18/13-07-18   ΑΔΑ: 9ΠΩΤ46ΨΖ2Ν-ΗΝΥ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά»

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037149/23-07-18/13-07-18 ΑΔΑ: ΩΡΠΨ46ΨΖ2Ν-5ΝΞ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική Χημεία-Πολυμερικά Νανοϋλικά».

2)ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274279)

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718037143/23-07-18/13-07-18   ΑΔΑ: 7ΥΚΣ46ΨΖ2Ν-Π3Γ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παλαιοντολογία Ασπονδύλων και Παλαιοοικολογία».

3)ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7275161)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718040166/29-08-18/10-08-2018  ΑΔΑ: Ψ59846ΨΖ2Ν-Γ12

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικές και Εφαρμογές Παράλληλου Προγραμματισμού».

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274193)

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ.Προκήρυξης: 1718039101/09-08-18/06-08-2018    ΑΔΑ: ΩΞΔΟ46ΨΖ2Ν-ΙΝΜ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-01-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στο Κουκούλι Πάτρας της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας,  στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets», στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», (ακρωνύμιο “EQUAL”), Κωδικός Τ1ΕΔΚ-04183 στο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έως και την 17-07-2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, συνολικά επτά (7) ατόμων – Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,

 ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή ισοδύναμο

– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφής με το υπό ανάθεση έργο και στο γνωστικό αντικείμενο «Πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλγόριθμοι ασύρματα διασυνδεμένων ενσωματωμένων συστημάτων» ή ισοδύναμο.

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (δημοσιευμένο έργο) σε «Πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλγόριθμοι ασύρματα διασυνδεμένων ενσωματωμένων συστημάτων».

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ασύρματα δίκτυα, ενσωματωμένα συστήματα και πρωτόκολλα επικοινωνίας πρόσβασης μέσου και δρομολόγησής δεδομένων.

– Άριστη ή Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,

 ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή ισοδύναμο

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενικά (4G/5G) με έμφαση στην ανάπτυξη στο επίπεδο αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και στο επίπεδο διαχείρισης δικτύου για πολύπλοκα επικοινωνιακά συστήματα καθώς και εμπειρία σε συστήματα code version control, code configuration, source control για πολύπλοκά συστήματα. Προγραμματιστική εμπειρία: C/C++.

– Άριστη ή Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ,  ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. ή ισοδύναμο

– Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών σε συναφές με το υπό ανάθεση έργο και στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ή ισοδύναμο.

-Αποδεδειγμένη εμπειρία (δημοσιευμένο έργο) στην ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living Environments).

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living Environments).

– Άριστη ή Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικός Η/Υ  & Πληροφορικής,  ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή ισοδύναμο

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (δημοσιευμένο έργο) σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διαδίκτυο των πραγμάτων, αλγόριθμους και εφαρμογές μηχανικής μάθησης.

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού, ενσωματωμένα συστήματα, διαδίκτυο των πραγμάτων. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living Environments).

– Άριστη ή Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ,  ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. ή ισοδύναμο

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (δημοσιευμένο έργο) στην ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living Environments).

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living Environments). Εμπειρία σε υλοποίηση αλγορίθμων σε OpenCV και ROS (Robotic Operating System).

1 Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ,  ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. ή ισοδύναμο

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living Environments). Εμπειρία στην υποστήριξη συστημάτων και υποδομών πληροφορικής.

– Άριστη ή Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας .

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  & Τεχνολογίας Η/Υ & Πληροφορικής,  ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή ισοδύναμο

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών, διαχείριση βάσεων δεδομένων, λειτουργικών συστημάτων της οικογένειας Linux και εικονικών μηχανών, εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα, προγραμματισμό ενσωματωμένων συστημάτων.

– Άριστη ή Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι, για κάθε θέση και αφορά το σύνολο του υπό υλοποίηση έργου της Πράξης. Η εμπλοκή στα επιμέρους παραδοτέα του έργου θα ανατεθούν και αποτυπωθούν για κάθε θέση στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης και την Επιτροπή Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά,  ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Στο εξωτερικό μέλος του φακέλου θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets», με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-04183»

Αρ. Πρωτ. 36903/31-10-2018

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Θέση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΘΕΣΗ 1, ΘΕΣΗ 2, ΘΕΣΗ 3, ΘΕΣΗ 4, ΘΕΣΗ 5, ΘΕΣΗ 6 ή ΘΕΣΗ 7

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.:  26310 58485, emailvoros@teiwest.gr (κ. Νικόλαος Βώρος).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 15-11-2018, (14.00μ.μ.)

 

Παν/κό Γ. Νοσοκομείο Πατρών: «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Παν/κό Γ. Νοσοκομείο Πατρών: «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», της 6ης Υ.ΠΕ, που εδρεύει στο Ρίο Πατρών της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τη φύλαξη των χώρων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019 με 8ωρη απασχόληση & κυκλικό ωράριο, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης, Π. Γ. Ν. Πατρών: «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Ρίο Πάτρας Αχαΐας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ¨ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ¨, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ.: 265 04, Ρίο Πατρών Αχαΐας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Μαλαμή Ευγενίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2613 603401 & 2613 603408.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-11-2018

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού ‘’ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ’’»: Πρόσληψη 15 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού ‘’ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ’’»,  που εδρεύει στην Κηφισιά της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διαδικασίες, σειρές προτεραιότητας (μοριοδότηση) και τους όρους απασχόλησης Π.Φ.Α. του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωρομίσθια απασχόληση, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αεροβική Γυμναστική – Βάρη- Pilates- Yoga (με την αντίστοιχη επιμόρφωση – εμπειρία), Δ. Κηφισιάς Αττικής

5ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Αντισφαίριση, ΝΠΔΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», Δ. Κηφισιάς Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ενόργανη/Ρυθμική Γυμναστική, ΝΠΔΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», Δ. Κηφισιάς Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κολύμβηση, ΝΠΔΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», Δ. Κηφισιάς Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Προπόνηση Αποκατάστασης σε Μυοσκελετικές Κακώσεις και Παθήσεις, ΝΠΔΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», Δ, Κηφισιάς Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτικό Στάδιο: «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑЇΤΖΗΣ», Ρίτσου & Ολυμπιονικών, Νέα Ερυθραία, Τ.Κ. 146 71, Νέα Ερυθραία Αττικής, (υπόψιν κ. Δημητρακή Νίκου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6203305 και  213 2007208.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2018 έως και 09-11-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 12.30μ.μ.-14.30μ.μ.)

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη 45 ατόμων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων, ανέργων σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γ. Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

18ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

2ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

3ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Λογιστικού/Διοικητικού-Οικονομικού/Διοικητικών Γραμματέων, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

2ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Λογιστικού/Διοικητικού-Οικονομικού/Διοικητικών Γραμματέων, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

2ΤΕ Νοσηλευτών, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

2ΔΕ Νοσηλευτών, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

1ΔΕ Υδραυλικών, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

1ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών, Δομή Φιλοξενίας Θήβας Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΣΚΕΔΠ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ»,  η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του (www.oaed.gr) και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και από μία (1)  μέχρι τρεις (3)  Υπηρεσίες τοποθέτησης ή /και Επιβλέποντες Φορείς.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2018 (12.00μ.μ.) έως και 12-11-2018 (14.00μ.μ.)

 

Δήμος Αιγάλεω: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο Δήμος Αιγάλεω,  που εδρεύει στο Αιγάλεω της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, με τη συνεργασία της Γ.Γ.Α., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2019, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις Αεροβικής, Πιλάτες & Μυϊκής Ενδυνάμωσης, Δ. Αιγάλεω Αττικής

3ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ειδικότητες Κολύμβησης & Πιστοποιημένες γνώσεις Ναυαγοσωστικής & Aquarobic, Δ. Αιγάλεω Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Άθλησης ΑΜΕΑ, Δ. Αιγάλεω Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, Δ. Αιγάλεω Αττικής

3ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού & γνώσεις Γυμναστικής με βάρη, Δ. Αιγάλεω Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Στίβο, Δ. Αιγάλεω Αττικής

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίρισης, Δ. Αιγάλεω Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αιγάλεω, Δημοτικό Κατάστημα, Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2044930-959.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-11-2018 έως και 12-11-2018 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1177/Γ’/17-10-2018 & ΦΕΚ 1198/Γ’/18-10-2018 ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Α) ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Αριθ. Προκήρυξης: 35872/05-07-2018, ΦΕΚ 1177/Γ’/17-10-2018

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικός Σχεδιασμός».

Αριθ. Προκήρυξης: 36159/06-07-2018, ΦΕΚ 1198/Γ’/18-10-2018

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολεοδομία και Ιστορία της Πόλης».

Αριθ. Προκήρυξης: 36157/06-07-2018, ΦΕΚ 1198/Γ’/18-10-2018

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη της πόλης και σχεδιασμός, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές διαστάσεις».

 2)ΤΟΜΕΑΣ: «ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Αριθ. Προκήρυξης: 35869/05-07-2018, ΦΕΚ 1198/Γ’/18-10-2018

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικοδομικός Σχεδιασμός Αποκαταστάσεων και Νέων Κτηριακών Κατασκευών».

 Β) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)ΤΟΜΕΑΣ: «ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ»

Αριθ. Προκήρυξης: 37045/10-07-2018, ΦΕΚ 1198/Γ’/18-10-2018

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ενεργειακή και Εξεργειακή Ανάλυση των Διεργασιών στους Κυλίνδρους Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως σε Μεταβατική Λειτουργία και Σχετικές Πειραματικές Τεχνικές».

 Αριθ. Προκήρυξης: 37042/10-07-2018, ΦΕΚ 1198/Γ’/18-10-2018

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και λειτουργίας Θερμοηλεκτρικών Σταθμών και ανάλυση κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Θερμοδυναμικοί κύκλοι παραγωγής ενέργειας».

 2)ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Αριθ. Προκήρυξης: 37047/10-07-2018, ΦΕΚ 1198/Γ’/18-10-2018

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών και Συστημάτων μετάδοσης κίνησης».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/Β’/31-01-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στη  Γραμματεία των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:

1)Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 210 7723333

2)Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 7721347.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-12-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πελοποννήσου, που εδρεύει στον Αντικάλαμο Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας  της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1221/Γ’/22-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ8710

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (αφού προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα: «ΑΠΕΛΛΑ»).

 Πληροφορίες στη  Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής στο εξής τηλέφωνο:

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: 27210 45132 (ταχ. διεύθυνση: Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2018 έως και 13-12-2018

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δ. Ελλάδας, που εδρεύει  στο Μεσολόγγι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1253/Γ’/26-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Αριθ. Προκήρυξης: 37252/01-11-2018ΑΔΑ: ΩΟΛΣ46914Γ-1Φ7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ8219

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/Β’/31-01-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr(αφού προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα: «ΑΠΕΛΛΑ»).

 Πληροφορίες στη  Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής στα εξής τηλέφωνο:

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών: 26310 58253 & 26310 58353 (ταχ. διεύθυνση: (Νέα Κτίρια, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2018 έως και 20-12-2018

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1195/Γ’/18-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8704, ΑΔΑ: ΩΨΠΓ46ΨΖΥ1-ΛΛΖ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο«Πνευμονολογία».

Β) ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8706, ΑΔΑ: 7ΔΓΔ46ΨΖΥ1-Λ4Ο

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο«Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με ειδίκευση στη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών:

1)Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 25510 30928, (ταχ. διεύθυνση: 6οχλμ Αλεξανδρούπολης –

Μάκρης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Α.Μ.Θ.)

2)Τμήμα Νομικής : τηλ.: 25310 39897, (ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-01-2019

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σιντικής: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης  Σιντικής (ΔΕΥΑΣΙ), που εδρεύει στη Ροδόπολη της Π.Ε. Σερρών  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑΣΙ, Ροδόπολη Σιντικής Σερρών Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Βοηθός Υδραυλικού, ΔΕΥΑΣΙ, Ροδόπολη Σιντικής Σερρών Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (JCB), ΔΕΥΑΣΙ, Ροδόπολη Σιντικής Σερρών Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.), Διεύθυνση Προσωπικού, Ροδόπολη, Τ.Κ. 620 55, Σιντική Σερρών Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσούτσουρα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23273 50140.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2018 έως και 12-11-2018

 

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Πρόσληψη 82 ατόμων

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά ογδόντα δύο (82) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Κερατσίνι Αττικής

5ΔΕ Τεχνίτες (Ηλεκτροτεχνίτες), Κερατσίνι Αττικής

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων Κερατσίνι Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο), Κερατσίνι Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο), Κερατσίνι Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Καδοπλυντηρίου, Κερατσίνι Αττικής

60ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Κερατσίνι Αττικής

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Πλυντών Κάδου), Κερατσίνι Αττικής.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 187 56, Κερατσίνι Αττικής, (υπόψη κ. Δέσποινας Δαΐου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2074639.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2018 έως και 09-11-2018

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης: Πρόσληψη 19 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ), που εδρεύει στην Κοζάνη της Π.Ε. Κοζάνης  της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός Πληροφορικής (με γνώσεις G.I.S), ΔΕΥΑ Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (με γνώσεις G.I.S), ΔΕΥΑ Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Οδηγός Φορτηγού (με γνώσεις Ψηφιακού Ταχογράφου), ΔΕΥΑ Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης, ΔΕΥΑ Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

12ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

3ΔΕ Τεχνίτες Οικοδομικών Έργων, ΔΕΥΑ Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), 2ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Νικόλαου Νικολάου ή Βασιλικής Λιάπη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24610 51519 & 24610 51516.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 έως και 08-11-2018

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Πρόσληψη 25 ατόμων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 18μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΥΕ Καθαριότητας, Κτίριο στο Δ. Αμαρουσίου, Μαρούσι Αττικής

5ΥΕ Καθαριότητας, Κτίριο στο Δ. Αθηναίων, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γ. Γραμματειών του Υπουργείου, Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι Αττικής, (υπόψη κ. κ. Άννας Μαρίας Φουντή και Γουσταύου Σάμιου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23273 50140.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2018 έως και 12-11-2018

 

Υπουργείο Εσωτερικών: Πρόσληψη 34 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικής  και Οικονομικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕΟ.Τ.Α., η οποία υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξηςανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων- Μονίμων Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

16ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΑΥΕ Ο.Τ.Α./Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

3ΠΕ Πληροφορικής, ΑΥΕ Ο.Τ.Α./Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

6ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΑΥΕ Ο.Τ.Α./Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

3ΤΕ Πληροφορικής, ΑΥΕ Ο.Τ.Α./Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

6ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΑΥΕ Ο.Τ.Α./Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Μόνιμοι-ες Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. & Ν.Π.Δ.Δ. , Ανεξαρτήτων Αρχών, Περιφερειών και Δήμων.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη σύμφωνα με το συνημμένο, στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα Αττικής, με την ένδειξη:

«Αίτηση συμμετοχής στην από αριθ. 59272/25.10.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στη ∆/νση ∆ιοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Ατου Υπουργείου Εσωτερικών».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1364608.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-10-2018 έως και 16-11-2018

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *