Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΔΥΠΑ- Φεβρουάριος 2024

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 598

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για τον μήνα Φεβρουάριο 2024, ανήλθε σε 1.017.056 άτομα. Από αυτά 489.529 (ποσοστό 48,1%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 527.527 (ποσοστό 51,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 364.133 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 652.923 άτομα (ποσοστό 64,2%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 327.918 άτομα (ποσοστό 32,2%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας(1) εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 487.406 άτομα (ποσοστό 47,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 305.874 άτομα (ποσοστό 30,1%) και 189.667 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων(2), για τον μήνα Φεβρουάριο 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 251.297 άτομα, από τα οποία οι 136.460 (ποσοστό 54,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 114.837 (ποσοστό 45,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 109.723 (ποσοστό 43,7%) και οι γυναίκες σε 141.574 (ποσοστό 56,3%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 118.448 (ποσοστό 47,1%) είναι κοινοί, 2.702 (ποσοστό 1,1%) είναι οικοδόμοι, 114.837 (ποσοστό 45,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 14.336 (ποσοστό 5,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 849 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 125 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

(1)Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

(2)Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.dypa.gov.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Μενού