10Κ/2022 : Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων ΔΕ, ΥΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 76

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ  (Φ.Ε.Κ. 80/21.12.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εβδομήντα πέντε (75) θέσεων μονίμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Έντυπα Ανακοίνωσης

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αποτέλεσμα10Κ/2022 ΔΕ

Οριστικά Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα10Κ/2022 ΥΕ

Οριστικά ΑποτελέσματαΕγχειρίδιοΟδηγός εύρεσης

Αριθμού Μητρώου

ΥποψηφίουΕγχειρίδιο

Εγχειρίδιο εύρεσης αποτελεσμάτων με ειδικές κατηγορίες (μόνο για τους συμμετέχοντες υποψηφίους)

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Φ.Ε.Κ. 80/21.12.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα Security για την απόκτηση κρατικής άδειας
Προηγούμενο άρθρο
e-ΕΦΚΑ: Θερινή κατασκηνωτική περίοδος 2024- Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Μενού