Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών – On-line Moριοδοτούμενο Σεμινάριο

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Views: 836

Έχοντας παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τις μαθησιακές δυσκολίες και κυρίως στην ενημέρωση και επιμόρφωση πάνω στο θέμα αυτό, τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης με το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο: Ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους, σε εκπαιδευτικούς δίχως εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές, σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ συναφών κλάδων αλλά και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διαδικασία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών.

Συμπληρώστε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

Ανακοίνωση Γραμματείας Πιστοποιήσεων: Έναρξη Επόμενου Κλειστού Τμήματος 19/04/2024

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 210 7101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων:  freestudies.gr

E-mail επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού