Σήμερα η ψήφιση του ν/σ για την αντιμετώπιση της ακριβείας και την προστασία του καταναλωτή

Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Views: 46

Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

Την προηγούμενη Δευτέρα το ν/σ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του  ΚΚΕ που καταψήφισε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ, Σπαρτιάτες  και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια που θα διεξαχθεί σήμερα.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην αγορά στα πεδία της προστασίας του καταναλωτή, της λειτουργίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεων.

– Επικαιροποιούνται διατάξεις σχετικά με τις ανακοινώσεις περί μείωσης τιμής (προβλέπεται μεταξύ άλλων η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή, σε σχέση με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής).

– Καθορίζονται οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, αρχές και οι εξουσίες τους για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων και την επιβολή των οριζόμενων κυρώσεων, για την προστασία των καταναλωτών.

– Καταργείται η Επιτροπή που είχε συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για να γνωμοδοτεί ως προς την εγγραφή, διαγραφή κ.λπ. ενώσεων καταναλωτών από το Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών και οι εν λόγω αρμοδιότητες ανατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.

 Καταργούνται επίσης οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4177/2013 περί επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών ανακοινώσεων μείωσης τιμής, εκπτώσεων και προσφορών.

– Προστίθενται στον ν. 4801/2021 (στο πλαίσιο της εποπτείας αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων) διατάξεις για την υποχρεωτική ανάρτηση περίληψης αποφάσεων επιβολής διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια.

– Συμπληρώνονται με νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) το άρθρο 48ΣΤ και το Παράρτημα Ι του ν. 4442/2016.

– Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία θεώρησης των τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που αναφέρονται στο άρθρο 145 του ν. 4887/2022, καθώς και η προθεσμία απόδειξης της άσκησης του ελαχίστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας, ως προς τις άδειες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Αναπτυξιακός νόμος
– Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 4887/2022 και 4399/2016. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: α.Αναπροσαρμόζονται, κατά την οριζόμενη κλιμάκωση, τα όρια των επιλέξιμων δαπανών για την παροχή των μέγιστων επιτρεπτών ποσών ενίσχυσης των αναφερόμενων επενδυτικών σχεδίων περιφερειακού χαρακτήρα του ν. 4887/2022.

β.Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της αίτησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

γ. Επαναπροσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης προκήρυξης των αναφερόμενων καθεστώτων του άρθρου 30 του ν. 4887/2022.

δ.Παρέχεται η δυνατότητα διαφοροποιήσεων επιμέρους κατηγοριών δαπανών στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του ν. 4399/2016, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω διαφοροποιήσεις δεν δύναται να οδηγήσουν σε υπέρβαση του αρχικά εγκεκριμένου συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.

ε. Απαλείφεται η παράβαση, από τους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016, της μη τήρησης της μακροχρόνιας υποχρέωσης σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, από τις περιπτώσεις που επισύρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου (ανάκληση απόφασης υπαγωγής και έντοκη ανάκτηση του συνόλου της ενίσχυσης). Η εν λόγω παράβαση επισύρει πλέον τις εναλλακτικές κυρώσεις της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου (ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και ολική ή μερική έντοκη ανάκτηση ή παρακράτηση της ενίσχυσης).

– Προβλέπεται η οργάνωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με τους αναφερόμενους φορείς, ειδικού προγράμματος πιστοποίησης επάρκειας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

– Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις διατάξεων αναφορικά με την προέλευση των αξιολογητών και των ελεγκτών των επενδυτικών σχεδίων σε δράσεις/έργα ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΕΟΔΥ: 3η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας «Κλιματική Αλλαγή & Δημόσια Υγεία»
Προηγούμενο άρθρο
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαΐνης
Μενού