Νέο πρόγραμμα κατάρτισης στον Τουρισμό με επίδομα 1250€ για Άνεργους & Εργαζόμενους!

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ
Views: 5K
Νέο επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης στον Τουρισμό με επίδομα 1250€ αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ύστερα από την γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από το Υπουργείο Τουρισμού. Στο Πρόγραμμα με τίτλο “Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων” μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι και εργαζόμενοι που ανήκουν στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού.

Το Κ.Δ.Β.Μ. RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε. ως επίσημος πάροχος κατάρτισης προγραμμάτων, ανέργων και εργαζομένων, που υλοποιούνται από τη ΔΥΠΑ, το Υπουργείο εργασίας και το Υπουργείο τουρισμού, θα συμμετέχει στη ΔΡΑΣΗ 16921: «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού (Reskilling and upskilling in tourism)»

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης, αφορά 20.000 ωφελούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών και συγκεκριμένα:

1. τους εποχικά εργαζόμενους (πρόσκαιρα ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων,

2. τους μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού και

3. τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

4. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

5. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων.

Το επίδομα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.

Μετά την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του συνόλου των διακοσίων πενήντα (250) ωρών, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επί της διδαχθείσας ύλης.

Επίσημη ενημέρωση:

Υπουργείου Τουρισμού
http://www.mintour.edu.gr & http://www.mintour.gov.gr

Ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΝΕΟ VOUCHER 10.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών με ΕΠΙΔΟΜΑ 400€ & εξάμηνη απασχόληση
Προηγούμενο άρθρο
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια
Μενού