Προκήρυξη διαγωνισμού δικαστικών επιμελητών 2014

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 11

law book2Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής:

Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου- Δωδεκάνησου και Λαμίας
1. Πρωτοδικείο Αθηνών 26
2. Πρωτοδικείο Κω 2
3. Πρωτοδικείο Λεβαδείας 1
4. Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 2
5. Πρωτοδικείο Νάξου 2
6. Πρωτοδικείο Πειραιώς 6
7. Πρωτοδικείο Ρόδου 1
8. Πρωτοδικείο Σάμου 2
9. Πρωτοδικείο Χαλκίδας 1
10. Πρωτοδικείο Χίου 1

Β) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης
1. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 9
2. Πρωτοδικείο Κατερίνης 1
3. Πρωτοδικείο Κιλκίς 2
4. Πρωτοδικείο Σερρών 1
5. Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 3

Γ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεός Ελλάδος
1. Πρωτοδικείο Πατρών 2
2. Πρωτοδικείο Αγρίνιου 1
3. Πρωτοδικείο Καλαβρύτων 2
4. Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 1
5. Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 1

Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας-Δυτικής Μακεδονίας
1. Πρωτοδικείο Λάρισας 2
2. Πρωτοδικείο Βόλου 1
3. Πρωτοδικείο Κοζάνης 3

Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης Πρωτοδικείο Ηρακλείου 3

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης Πρωτοδικείο Ροδόπης 2

Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας
1. Πρωτοδικείο Γυθείου 1
2. Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας 1
3. Πρωτοδικείο Ναυπλίου 1

Η) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας 1

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ. 39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1974 έως και 1992.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό, αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.
2. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από το νόμο και, για ασκούμενους εγγεγραμμένους πριν από τις 8/5/2012, τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένο από το νόμο ).
3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως  αναφέρονται στο εδάφιο α” της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ευρώ ( 50 €) ως εξέταστρα. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 και FAX 210-3306109), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιμορφωτικές διαδικασίες.
Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
2. Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή

3. Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Ταμείου Νομικών (από το Τ.Α.Ν. ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος)
4. Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από την ALPHA BANK) και
5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και
β) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α” (προκειμένου για άνδρες), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μέχρι το 2020 θα συνεχιστεί το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’οίκον”
Προηγούμενο άρθρο
Τι θα ισχύει με την αναγνώριση πτυχίων από κολέγια
Μενού